home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verstijvingsbalk, verstijvingsrib, verstijvingrib, verstijvingsligger

 

verstijvingsbalk, verstijvingsribverstijvingrib

Een verstijvingsbalk of verstijvingsrib is een betonnen balk die meegestort wordt op een funderingsstrook indien op staal gefundeerd wordt. Een verstijvingsbalk wordt toegepast bij een niet homogene grondsamenstelling of bij grote muuropeningen waardoor plaatselijk grote verschillen ontstaan in de belastingoverdracht naar de grond. Men spreekt ook van een fundering op staal met rib.

Een verstijvingsrib kan gezien worden als een specifieke toepassing van een verstijvingsligger (namelijk bij fundering op staal).

Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.

Eng. stiffening rib, stiffening girder (beide woorden meer algemeen als "verstijvende" ligger bij een constructie)