home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


doorsnede

 

doorsnede

Doorsnede heeft meer betekenissen:


1. De doorsnede is het langs een (verticale) lijn doorsnijden van een gebouw of object om zo een profieltekening te kunnen maken. Bij bouwtechnisch tekenen is een doorsnede altijd een verticale doorsnede; buiten de bouwwereld kan het object ook via een andere lijn worden gesneden. 
Doel van een doorsnede is om daaruit gedeeltelijk de inwendige delen en hoogten (in)zichtbaar te maken. De doorgesneden bouwdelen worden in de tekening met een dikke lijn aangegeven. Wat bij het object niet doorgesneden wordt, maar wel te zien is vanuit de plaats van de doorsnede, wordt met een dunnere lijn of met een streepjeslijn aangegeven; voorbeelden zijn mensen en meubilair. Welke details op de doorsnede worden aangegeven, hangt af van de schaal en het doel van de tekening.
Doorsneden moeten representatief zijn voor een object, dus bijvoorbeeld niet door een kolom e.d.; daarom zijn er meestal meer doorsneden gegeven, eventueel loodrecht op elkaar.
Door een deel van de tekening driedimensionaal uit te voeren wordt mogelijk een beter inzicht in het object verkregen (zie een paar afbeeldingen hieronder).

Men onderscheidt bij de verticale doorsnede de doorsnede over de lengte en over de breedte, resp. langsdoorsnede en dwarsdoorsnede. Omdat bij gebouwen e.d. het begrip lengte en breedte niet altijd duidelijk is, wordt op een figuur meestal aangegeven vanuit welke lijn een doorsnede wordt gemaakt en vanuit welk gezichtpunt, bijvoorbeeld langs AA of AA' en een pijltje met de kijkrichting (de plaats van de doorsnede moet dus op een plattegrond worden aangegeven).

De horizontale doorsnede wordt, afhankelijk van de situatie, gezien als plattegrond
Bij een cilinder, boomstam e.d. wordt de horizontale doorsnede ook dwarsdoorsnede genoemd.


klik (op de meeste afbeeldingen) voor groter!

doorsnede van een ribcassettevloer
(van nieuwpoort prefab beton):


langsdoorsnede van een romaans kerkje (groninger kerken):


aantal verschillende doorsneden (ncb projectrealisatie):


doorsneden langs aa e.d. bij een bouwhistorisch onderzoek; bouwhistorische dienst (bouwhistorie, archeologie en monumenten) van de gemeente 's-hertogenbosch:


doorsnede-schets uit een voorontwerp
: 


doorsnede met perspectief (rechts) geeft soms net wat meer "inzicht"
(bouwtechnisch tekenen tudelft):


doorsnede (bnla architecten):


en dezelfde doorsnede met een "inkijkje", verduidelijkt voor de klant (bnla architecten):


doorsnede (bnla architecten):


Tekst met dank aan bnla architecten.
Eng. section, cross section; plattegronden, doorsneden en aanzichten is plans, sections and elevations; langsdoorsnede is longitudinal section; dwarsdoorsnede is cross section, transverse section; schematische doorsnede is schematic section; schuine doorsnede is oblique section; vlakke doorsnede is plane section


2. Ook: doorsnee. De doorsnede is de oppervlakte van een doorgesneden object. Bijvoorbeeld de dwarsdoorsnede van een cilinder (d.w.z. de doorsnede loodrecht op de as van de cilinder) is een cirkel en heeft als oppervlakte p.R2, waarbij R de straal is van de cirkel.
De diameter is een lengte; bijvoorbeeld de diameter van een dwars doorgesneden cilinder is twee maal de straal van de cirkel die door het doorsnijden ontstaat (2R).
Regelmatig worden de begrippen doorsnede en diameter verwisseld; zo vaak dat woordenboeken het woord doorsnee ook als lengte accepteren (het is dan een synoniem voor diameter). 


dwarsdoorsnede van een stam (boek bouwmaterialen van ing. verver):

Eng. section?


3. De doorsnede van verzamelingen is het samenvallende deel van de verzamelingen.


het gele gebied is de doorsnede van twee verzamelingen:

Eng. doorsnede van de verzamelingen is intersection of the sets


4. Ook: doorsnee. De doorsnede is te beschouwen het gemiddelde, het gebruikelijke, het alledaagse.
Eng. average; (alledaags) run-of-the-mill; in doorsnee is on average