home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verstijvingsligger

 

verstijvingsligger

Een verstijvingsligger is een ligger die tot doel heeft de constructie voldoende stijfheid te geven. Stijfheid is te beschouwen als constructieve stabiliteit. Wanneer in de constructie de krachten vanuit verschillende richtingen kunnen komen, d.w.z. niet alleen loodrecht op de ligger, dan geeft een eenvoudig I-profiel als ligger onvoldoende stabiliteit. 

Verstijving van de ligger heeft tot doel de ligger en daarmee de constructie waarvan de ligger een onderdeel is, meer stijfheid te geven.

De afbeelding toont een I-profiel als ligger en de verstijvingsmogelijkheden:
- bij (a) een mogelijke verbuiging onder invloed van een belasting
- bij (b) een verticale verstijving (een plaat staal tussen bovenflens en onderflens, loodrecht op het lijf van de ligger)
- bij (c) een horizontale verstijving (een L-vormige plaat staal gelast op het lijf van de ligger).


verstijvingsligger: ligger met plaatverstijvingen (ligger is hier een i-profiel):


Tekening naar een voorbeeld van Bruggenstichting.

Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.

Eng. stiffening girder