home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ipe-balk

 

IPE-balk, INP-balk

Ook, soms: IPE-ligger. De IPE-balk is een type balkstaal, een profielbalk, in de vorm van de letter I dus met betrekkelijk korte, evenwijdige flenzen met een constante dikte. 
Het INP-profiel heeft wat schuinere flenzen dan het IPE-profiel. Het IPE-profiel is door de rechte flenzen beter inpasbaar in constructies; er kan iets op de binnenzijde van de flens gelegd worden.
Zie verder bij I-profiel.