home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


profielstaal

 

profielstaal

1. Profielstaal is de algemene benaming van stalen balken of profielen in bijvoorbeeld O-vorm, H-vorm, I-vorm of T-vorm die toegepast kunnen worden als liggers.


profielstaal, op druk belaste constructieve elementen (buizen en gewalste kolommen), warmgewalst, gelast, staal-beton, geperst (tu/e):

warmgewalste en gelaste drukelementen:en corresponderende drukelementen van staal-beton:


profielstaal, H-profiel (paul van welden):


een aantal verschillende profielen, mooi wit gespoten of gemoffeld (foto joostdevree):


Afbeeldingen o.m. TU/e en Paul van Welden.

Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.

Eng. gewalst staal is rolled-steel joist, RSJ,  section steel, sectional steel


2. Ook: staalprofiel; soms: profielplaat, golfplaat. Profielstaal is een term voor stalen platen die in profiel geperst zijn, bijvoorbeeld de wandprofielplaat of dakprofielplaat. 
Houd bij de bevestiging van profielplaten over een grotere afstand rekening met de uitzetting en krimp van de platen als gevolg van temperatuurwisselingen (zon, vorst): wanneer er niet voldoende (met rubber afgedekt) "slobgat" is, kunnen de platen bol gaan staan of (bij meer starre, stijve platen) kunnen door temperatuurschommelingen de gevelschroeven losdraaien ("terugdraaien") of afbreken.


profielstaal, wandprofielplaten:


profielstaal, dakprofielplaat;
klik voor groter (cas van der vlugt, verkleinde afbeelding):


thermische vervorming metalen gevelbekleding: terugdraaien gevelschroef:


Documentatie
- Brochure Falk (geïsoleerde) profielplaten/panelen (van Falk Bouwsystemen)

Verg. golfplaat, dakpanplaat.

Eng. section steel, sectional steel


3. Profielstaal van metalen profielen zoals daktrim, hoekprofiel, U-profiel, windveer e.d. wordt zetwerk genoemd: de metaalzetterij vormt het metaal naar het gewenste profiel en voorziet het eventueel van een metaalcoating.


metaalzetterij ("eenvoudig bestellen, duidelijke prijzen, snelle levering", zetwerkwinkel):


Eng. section steel, sectional steel