home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Betonsteen algemeen

 

betonsteen algemeen 


Betonsteen


Dank zij de mechanisatie en de automatisering die bij het verwerken en behandelen van cementbeton is ingetreden kunnen tegenwoordig metselstenen gefabriceerd worden en dit tegen zeer interessante prijzen. 

Bij de fabricage kan men naar wens wijzigingen aanbrengen aan de vorm en de afmetingen, het soortelijk gewicht, de drukweerstand, de thermische geleidbaarheid de geluidsisolatie enz. 

Fabricage 

In de fabricage onderscheidt men vier stadia: 

 • Het doseren en het aanmaken van het beton. De aggregaten worden in de mengmachine gebracht waar water toegevoegd wordt en een grondige menging plaats vindt 

 • Het vormen van de blokken. Het verse beton wordt in een krachtige vibropers gestort, gevormd, geperst en krachtig getrild. 

 • Het stomen van de blokken. De blokken worden in de stoomkamer geplaatst waar ze ongeveer 8 uur verblijven in een met stoom verzadigde atmosfeer. Door deze behandeling krijgen de blokken een hogere weerstand en een constante kwaliteit en wordt het verschijnsel van later optredende krimp uitgeschakeld. 

 • Het afvoeren en opslaan van het afgewerkte product. 


Blokken voor metselwerk NBN 538

 • Extra licht beton tot 550 kg/m3

 • Zeer licht beton 550 tot 750 kg/m3

 • Licht beton 750 tot 1200 kg/m3

 • Halfzwaar beton 1200 tot 1900 kg/m3

 • Zwaar beton vanaf 1900 kg /m3.

Blokken voor dragend metselwerk zullen de nodige druksterkte moeten hebben, deze blokken zijn meestal te vinden in de halfzware en zware betonstenen. Naast blokken zijn er gewapende betonelementen met een hogere druksterkte en geschikt als dragende muur.


Soorten betonsteenVoorbeelden zijn:

 • Cellenbeton
  Het betreft dampgeharde blokken geclassificeerd in de categorie lichte en extralichte steen NBN 538 in de handel vooral bekend als YTONG. Er zijn diverse soorten cellenbeton.
  Het principe is dat door het toevoegen van bijslagstoffen er zich in de betonspecie een enorm aantal waterstofblaasjes vormen die de brij doen rijzen, die spoedig verdreven worden door de zwaardere lucht uit de omgeving.  
  Als voorbeeld geven wij de samenstelling van YTONG: kalk + wit zand + cement + alu poeder + water. Het aluminiumpoeder zorgt voor het vormen van de waterstofblaasjes. 
  Deze stenen zijn gezien hun lage druksterkte weinig geschikt voor dragend metselwerk (2 tot 6 N/mm2). Indien de steen voor dragend metselwerk gebruikt wordt dient men een bewapening toe te passen of, onder bepaalde voorwaarden, een grote dikte van de muur in combinatie met lijmmortel ipv. cementachtige mortel.
  Met de aanwending van de mortels is voorzichtigheid geboden en men dient nauwkeurig de voorschriften van de fabrikant te volgen. In het algemeen kunnen de blokken beter gelijmd worden dan gemetseld te worden met een cementmortel.
  Deze materialen hebben een buitengewone vuurvastheid en kunnen beschouwd worden als ideale materialen voor brandmuren

 • Argexblokken
  Dampgeharde blokken geklasseerd in de categorie lichte en zeer lichte(holle) blokken NBN 538. De samenstelling is op basis van geëxpandeerde klei: argexkorrels van verschillende granulatie en cement, dwz. 90% korrels en 10% bindmiddel. Topargex is de verbeterde versie van het argexblok.
  De steen is gezien zijn lage druksterkte weinig geschikt voor dragend metselwerk. 
  Overigens, argexkorrels zijn steenachtig, rotvrij, onbrandbaar, krimpvrij en hebben een onbeperkte levensduur. 

 • Silicaatsteen
  Bv. van Silka. Deze stenen worden vervaardigd uit zand en gebluste kalk (kalkzandsteen). Tijdens het verharden ontstaan calciumhydrosilicaten. Deze dampgeharde stenen zijn geschikt voor dragend metselwerk, hun thermische en akoestische isolatie is goed evenals de brandweerstand. Er bestaan volle en holle blokken.

 • Bimsbetonstenen
  Bims is een vulkanisch gesteente voortkomende van vulkaanuitbarstingen, gestold tot schuim dat een vaste vorm aannam. Bims is een aangewezen aggregaat voor de aanmaak van licht beton (wordt ontgonnen in de Eifel-Rijnstreek). 
  Goed bimsbeton wordt aangemaakt met uitsluitend bimskiezel en cement. Er zijn volle en holle bimsbetonstenen.

Er is een enorme verscheidenheid aan mogelijkheden, waardoor de in de hier gebruikte getallen als indicatief beschouwd moeten worden.

       

soort

volumieke
massa
(droog)
[kg/m3]
represen-tatieve
druk-sterkte
[N/mm2]
dragend
metselwerk
cellenbeton 300 tot 800 2 tot 6  onder voorwaarden 2)
argex-blokken:
topargex
ca. 950 2 tot 6 onder voorwaarden 2)
silicaatsteen:
holle, lijmblok
ca. 1200 10-15 nee (alleen voor binnenmuren?)
silicaatsteen: 
volle, lijmblok
ca. 1800 15  ja
bims-betonsteen 700-800 3 tot 4,5 nee?


soort thermische
isolatie
vuurvast 1) hechting met
pleister-werk
nagelbaar, zaagbaar,
in te boren
cellen-beton zeer goed zeer goed goed goed
argex-blokken:
topargex
goed zeer goed goed matig
silicaat-steen:
holle, lijmblok
goed goed goed (met voorstrijk-middel) goed
silicaat-steen: 
volle, lijmblok
goed goed goed (met voorstrijk-middel) goed
bims-betonsteen goed ? goed goed


1) Afhankelijk van de dikte, bijvoorbeeld een vol argexblok van 190 mm dik heeft een brandweerstand Rf van 6 terwijl een vol blok van 90 mm een Rf van 1 tot 2 heeft.
2) Gelijmde cellenbetonblokken van het type C3 en C4 zijn geschikt voor het bouwen van draagmuren tot 5 verdiepingen of meer.Decoratieve betonsteen

Tot slot willen we vermelden dat er ook decoratieve betonsteen bestaat die geschikt is als gevelsteen, bv. argexblokken in gekloven textuur (foto rechts) of gekloven betonsteen (Split-Bloc genoemd) en andere zeer verzorgde betonproducten geschikt voor binnen en buiten parament.