groene stroom, groene energie

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Met duurzame energiebronnen worden alle bronnen bedoeld die "hernieuwbaar" zijn. Kort gezegd alle bronnen die niet onder de fossiele energiebronnen vallen (steenkolen, aardolie, aardgas, bruinkool e.d.) en, volgens sommigen, geen kernenergie. Een bijkomend voordeel van groene stroom is dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse energieleveranciers en internationale transporteurs van olie en gas.

Het verbruik van elektra en gas is vermeld in verbruik elektra en gas in een woonhuis.

Bronnen en transitiemiddelen van groene energie zijn onder meer (transitiemiddelen zijn manieren of machines die energie omzetten in elektriciteit)


principe van een "
normale" elektriciteitscentrale op brandstof (kolen, gas; voor afbeeldingen van vormen van groene stroom en andere groene energie zie bij de links van de soorten hierboven)


Verg. grijze stroom, energiebesparing.