groene stroom, groene energie

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Met duurzame energiebronnen worden alle bronnen bedoeld die "hernieuwbaar" zijn. Kort gezegd alle bronnen die niet onder de fossiele energiebronnen vallen (steenkolen, aardolie, aardgas, bruinkool e.d.) en volgens velen toch ook kernenergie (omdat er nauwelijks CO2-productie is).
 
Een bijkomend voordeel van groene stroom is dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse energieleveranciers en internationale transporteurs van olie en gas. 

Nadelen van groene stroom (situatie 2020):
- de huidige bronnen van groene stroom (zon, wind e.d.) zijn nog niet permanent beschikbaar 
- grootschalige energieopslag is nog lang niet haalbaar
-
bij veel omvangrijk geproduceerde groene stroom (windmolens, zonneparken/zonneweiden) is er vaak handjeklap tussen overheid en industrie: zo vergroenen industrie en data-centers (zij kunnen extreem goedkope groene stroom aankopen) terwijl de burger daar een veelvoud voor moet betalen.

Best wel de aandacht waard: 

Tegen een aantal vormen van groene stroom komt echter steeds meer verzet, van omwonenden en van milieumensen:

Zoveel weerstand, en toch besloeg in 2020 werkelijk groene stroom, dus excl. grijze biomassa, helaas nog maar 18% (zie Excel sheets groene stroom en totaal elektriciteitsproductie in NL).
Wonderlijk, in ambtelijke en van het probleem afleidende taal wordt een zonneweide of windmolenpark een energielandschap genoemd.


Het verbruik van elektra en gas is vermeld in verbruik elektra en gas in een woonhuis.

Bronnen en transitiemiddelen van groene energie zijn onder meer (transitiemiddelen zijn manieren of machines die energie omzetten in elektriciteit)


principe van een "
normale" elektriciteitscentrale op brandstof (kolen, gas; voor afbeeldingen van vormen van groene stroom en andere groene energie zie bij de links van de soorten hierboven)


Verg. grijze stroom, energiebesparing.