home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


warmtekrachtcentrale

 

warmtekrachtcentrale (wkc), wkk-centrale, warmtekrachtkoppeling (wkk), afvalwarmte of afval-elektriciteit

De warmte die bij elektriciteitscentrales (of andere bronnen) vrijkomt, kan worden toegepast voor bijvoorbeeld stadsverwarming of de tuinbouw. Dus: wkk is een methode waarbij restwarmte die bij elektriciteitsproductie vrijkomt nuttig gebruikt wordt.
De te veel geproduceerde elektriciteit wordt geïnjecteerd in het distributienet, de warmte (stoom of warm water) daarentegen is bestemd voor lokaal industrieel gebruik.
Om warmteverlies door transport te vermijden kunnen bij warmtekrachtkoppeling (wkk) elektriciteit en warmte tegelijkertijd ook bij de verbruiker worden opgewekt; de warmtevraag staat normaal gesproken voorop bij wkk, zodat warmteverliezen nauwelijks voorkomt.

De elektriciteit uit een wkk-centrale is een vorm van groene stroom: deze energievoorziening is "groen" te noemen omdat aardig wat energie bespaard wordt en voor zover niet van fossiele brandstof gebruik wordt gemaakt bij de productie van de elektriciteit (bijvoorbeeld in combinatie met groen biogas).

Afhankelijk van de situatie, de omvang van het bedrijf, de grootte van de vraag e.d. kan een verschillende technologie worden toegepast. 
- We spreken van micro-warmtekrachtkoppeling (mini-wkk, micro-wkk, thuiscentrale) voor lokale toestellen in woningen tot maximum 10 kW.
- We spreken van warmtekrachtkoppeling (wkk) bij bijvoorbeeld een wkk voor een blok huizen, een niet te groot kantoorpand of kassen in de glastuinbouw, tot maximaal 50-100 kW.
- We spreken van een warmtekrachtcentrale (wkk-centrale, wkc) als het om een elektriciteitscentrale gaat. De term WKC-STEG staat voor WarmteKrachtCentrale middels SToom- En Gasturbine (STEG, ook wel Combined Cycle Gas Turbine CCTG genoemd). Een STEG-centrale heeft een rendement van ca. 55%, hoog in vergelijking met normale centrales van 37%. De WKC-STEG bij Diemen maakt stoom en stroom, stoom voor verwarming en warm water en stroom als elektriciteitsvoorziening; deze energiecentrale haalt theoretisch een rendement van 86%, zeer hoog in vergelijking met de normale centrales.


vergelijking traditionele opwekking energie en wkk:


de wkk-centrale "de giraffen" in universiteitscomplex de uithof utrecht van architect liesbeth van der pol was winnaar van de nationale staalprijs 2006 in de categorie industriebouw; de jury roemde "de verbluffende logica waarmee de buitenhuid tevens de dragende functie vervult"; cortenstaal, arch. dok architecten (foto jan derwig):Met dank aan o.m. Engie Electrabel, Techlink (Fedelec), Pieters Bouwtechniek, Dok architecten.

Voor wkk's en micro-wkk's zie ook bij smart grid / virtuele centrale.
(De zogenoemde HRe-ketel als micro-wkk wordt niet meer geleverd.)

Eng. combined heat and power (CHP)