home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kernenergie

 

kernenergie energie ontstaan door kernsplijting (of wellicht ooit kernfusie)

Kernenergie is de energie verkregen uit:
- kernfusie
- kernsplijting (kernsplitsing).

Omdat bij kernenergie geen CO2 vrijkomt, kunnen we elektriciteit van deze energiebron toch als groene stroom zien.

Kernfusie is werkelijk groen, maar blijft de eerste decennia helaas nog ideaal en utopie 
De kernfusiecentrale ITER in Frankrijk, waar 35 landen aan meewerken en die pas na 2025 getest wordt, is slechts een onderzoeksproject. Het demonstratiemodel van een kernfusiecentrale zal pas na 2060 energie leveren... Waarschijnlijk gaat dit allemaal nog veel langer duren, maar wellicht komt er iemand met een zeer heldere geest waardoor het allemaal slimmer en sneller gedaan kan worden.

Kernenergie door kernsplijting (kernsplitsing) is al lang werkend, maar door het kernafval niet de groenste optie uiteraard. 
Begrijpelijk zijn de redenen waarom veel mensen fel tegen kernenergie zijn, maar het blijft een optie als alternatief voor fossiele energiecentrales. Wanneer er door wispelturige zonnepanelen en windturbines ťn gedwongen standvastige kernsplijting op enig moment samen teveel energie wordt geproduceerd, kan die van de kerncentrale gemakkelijk worden omgezet naar een andere vorm van groene energie (waterstof, misschien faseovergangsmateriaal) omdat centrale omzetting naar waterstof o.d. misschien wťl loont.
Een kerncentrale is een elektriciteitscentrale.

Voordelen kernsplijtingsenergie 
- redelijk goedkope productie van elektriciteit
- een kerncentrale gaat 50 jaar of langer mee
- voor CO2-volgers: kernenergie is zo goed als CO2-vrij (kan een forse hulp zijn bij de zogenoemde klimaatneutrale doelen)
- kernenergie is niet vaak snel op- en af te schakelen wanneer er plotseling een tekort resp. overschot aan elektriciteit is door windmolens en zonnepanelen
- kernenergie naast wind- en zonne-energie geeft leveringszekerheid aan elektriciteit, terwijl een overschot aan elektriciteit (van de kerncentrale) bijvoorbeeld kan worden opgeslagen in accu's of er kan waterstof mee worden aangemaakt dat later elektriciteit kan opwekken (zie energieopslag)
- veel mini-kerncentrales (Small Modular Reactors SMR's) kunnen het potentiŽle gevaar van een kerncentrale beperkt houden, mits er niet teveel koppelingen tussen de mini-kerncentrales zijn (op- en afschakelen is ook wat eenvoudiger omdat dat om toerbeurt kan gebeuren) 
- in Frankrijk, Engeland en zeer veel andere landen geeft kernenergie geen problemen en staat de politiek er achter
- als onze zonne- en windenergie het even laat afweten, importeren we sowieso stroom van kernenergie uit Frankrijk

Nadelen van kernsplijting

- het kernafval is een probleem (de kosten daarvan zijn niet te begroten; de lage prijs van een door kernenergie gegenereerde kWh is dus eigenlijk fictief; heel veel later komen de kosten van verwijderen of onklaar maken van kernafval ťn van de complexe ontmanteling van de bejaarde kerncentrale (maar een gegeven is wel dat het kernafval zeer goed geregistreerd is en bijvoorbeeld vervoer met veel veiligheidsmaatregelen gebeurt)
- kerncentrales zijn gebouwd om een een grote basislast te hebben, d.w.z. veel en langdurig elektriciteit te produceren, mede door de hoge kosten van de bouw en de lage productiekosten van elektriciteit; nieuwe kerncentrales kunnen binnen een kwartier van 100% naar 50% vermogen wat afschakelen en opschakelen mogelijk maakt, maar ze zijn daar niet op gebouwd (een vrij constante temperatuur en dus productie wordt aanbevolen) en daarom is dat op- en afschakelen blijkbaar gelimiteerd tot een keer of 10 per jaar (zeker niet voldoende om de wispelturigheid van zonne- en windenergie te volgen); waarschijnlijk is het op- en afschakelen er eigenlijk meer voor het plegen van onderhoud; als aanvulling op groene, onregelmatig geproduceerde elektriciteit is het een minder goede optie (wanneer het teveel aan elektriciteit niet op een andere manier benut kan worden; streven is de productie constant hoog te houden en een teveel te benutten voor opslag of ander nuttige toepassingen)
- door onderhoud en foutjes (scheurtjes in de mantel e.d.) staan veel centrales voor zeer lange tijd stil (BelgiŽ is het wat trieste voorbeeld daarvan)
- de bouw is zeer duur (tenminste: in Europa en de VS; in China, Rusland en AziŽ kan het blijkbaar veel makkelijker en goedkoper), omdat de centrale een hoge veiligheid moet hebben (bijvoorbeeld een aanval met vliegtuigen weerstaan); er zijn pogingen een centrale te maken van een serie kleinere centrales, maar het is onduidelijk waarom dit veel goedkoper zou zijn
- de bouw duurt zeer lang
- er zijn weinig ongelukken geweest met kerncentrales, maar als die er zijn, geeft het veel problemen en zorgen en kosten (de vraag blijft of je in het drukke West-Europa kerncentrales moet plaatsen); er is de laatste jaren veel gedaan om de veiligheid te verhogen (de EPR, de European Pressurized Reactor) is niet alleen veel veiliger dan de oudere reactoren (operationele systemen en veiligheidssystemen zijn bij EPR gescheiden en met meer toevalligheden wordt rekening gehouden), maar heeft ook een hoger rendement (door de hogere stoomdruk van 78 bar) 
- Nederlandse kennis over kerncentrales is voor een goed deel weggeŽbd.

Eng. kernenergie is nuclear energy; kernsplijting is (nuclear) fission; kernfusie is nuclear fusion, atomic fusion