home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


oppervlaktewater

 

oppervlaktewater, aquathermie, thermische energie uit oppervlaktewater (TEO, warmte of koelte halen uit oppervlaktewater)

Oppervlaktewater is open water, dat wil zeggen water van rivieren, kanalen, meren, zeeŽn, oceanen, maar ook beken, sloten, plassen, vijvers, singels e.d.. Het gaat dus zowel om natuurlijke waters als gegraven waters die zich aan de oppervlakte van de aarde bevinden. (Zie eventueel watergangen.)
Niet alles is oppervlaktewater: geen grondwater, niet bevroren water, niet water dat onder een berg stroomt e.d. 

Soms gaat het om de kwaliteit van oppervlaktewater, bijvoorbeeld als gevolg van verontreinigingen door een chemische fabriek die loost op de rivier of juist door de goede kwaliteit van het water waardoor meer en gevoeliger vissen het beter doen. Ook de temperatuur speelt een rol bij de kwaliteit van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld als het water als koelwater wordt gebruikt bij een fabriek of elektriciteitscentrale.
Soms gaat het om de waterstand van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld als er overstromingen dreigen of juist als door hitte of teveel watergebruik stroomopwaarts een rivier dreigt droog te vallen.

Oppervlaktewater als bron van energie (aquathermie)

Hier  gaat het ook om de temperatuur die het oppervlaktewater heeft, maar waar gebruik van gemaakt kan worden om als bron van energie.
Aquathermie ofwel thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is de warmte en koude die aan het oppervlaktewater onttrokken wordt.
Oppervlaktewater is, mits in grote hoeveelheid beschikbaar, te gebruiken als een vorm van "groene energie".

Methode aquathermie

In de zomer is oppervlaktewater meestal kouder dan de omgeving en in de winter is het meestal warmer. In de zomer kan 
Door het oppervlaktewater aan te zuigen en door een warmtewisselaar te leiden wordt er warmte of koelte aan dat water worden onttrokken.
Het water dat door het verwarmings/koeltecircuit van het gebouw is gestroomd, wordt weer aan het oppervlaktewater afgestaan. Die teruggave gebeurt wel op een andere locatie van de waterpartij om het "gebruikte" water niet het lokale water af te koelen of op te warmen, dus om een zo groot mogelijk nut van het daar aanwezige oppervlaktewater te houden.

Voordelen aquathermie 
- altijd beschikbaar (mits het een groot water is uiteraard en niet droog valt)
- beperkte ruimte (althans, op het land; zonnepanelen en vooral windmolens e.d. nemen veel ruimte in)
- door stroming enigszins positief op de waterkwaliteit ('s zomers wordt het oppervlaktewater juist warmer, omdat de warmte uit het gebouw aan het water wordt afgegeven; wanneer water uit een diepe plas wordt gezogen kan dit koudere water mogelijk voor een lichte temperatuurdaling zorgen van het water bovenin de plas, mits niet teveel opgewarmd door de koelactie).

Nadelen aquathermie

- er moet een groot open water in de buurt zijn (singels e.d. alleen als die met elkaar verbonden zijn)
- het water moet niet al te klein zijn omdat een te hoge temperatuur 's zomers slecht is voor plant en dier
- wanneer teveel gebouwen/woningen van dezelfde, meer of minder afgesloten waterpartij gebruik maken, neem de efficiŽntie uiteraard af 
- de apparatuur om water aan te zuigen en de warmtewisselaars vragen elektriciteit (dus bij voorkeur combineren met pv-panelen)
- door de vrij lage temperatuur is verwarming vrijwel uitsluitend geschikt voor zeer goed geÔsoleerde gebouwen met lage temperatuur verwarming (ltv)
- om de levering van warmte en koude werkelijk onafhankelijk te maken van het seizoen, wordt meestal gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag (wko) in de bodem; dit maakt het geheel complexer, alleen geschikt voor grote projecten en aanschaf/installatie aanzienlijk duurder
- alleen oppervlaktewater met een temperatuur boven nul graden C kan worden gebruikt (tegenwoordig is dat wel vrijwel permanent)
- inname van grote hoeveelheden, toch nog wel wat warmer water van een bevroren waterplas kan theoretisch (tijdelijk) voor lucht onder het ijs zorgen, wat gevaarlijk kan zijn bij betreden. 

Aquathermie is te beschouwen als een grote, open variant van warmte- en koude-opslag (wko). 

Eng. surface water(s)