home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


groene sterkte

 

groene sterkte

Van groene sterkte is sprake wanneer een groene steen of betonspecie na het storten een zodanige samenhang heeft dat zij vervoerd kan worden. 
Bij betonspecie is de watercementfactor bepalend voor de groene sterkte. Aardvochtige betonspecie heeft een hogere groene sterkte dan meer vloeibare. Bij betonspecie is de duur van het vervoer van betoncentrale naar bouwplaats belangrijk. 
Voor de productie van bakstenen en betonnen blokken is de groene sterkte belangrijk om tijdens intern transport in de fabriek breuk te voorkomen. 

De tijd waarin bij beton sprake is van groene sterkte, wordt de dormante periode genoemd.
Overigens, na 28 dagen heeft beton zijn karakteristieke druksterkte bereikt. Daarna wordt vaak de sterkte langzaam nog groter.


drukbank voor het meten van groene sterkte:


Verg. aanvangssterkte.