home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


afvalwater

 

afvalwater levert energie

Uit afvalwater kan energie worden verkregen. Een methode die bij een waterzuiveringsinstallatie (rwzi, rioolwaterzuiveringsinstallatie) wordt toegepast: het afval uit de zuiveringsslag wordt gebruikt voor het opwekken van energie die o.m. door de rwzi zelf wordt gebruikt maar ook elektriciteit kan leveren naar het openbare elektriciteitsnet. Tijdens het proces van slibgisting ontstaat in de slibgistingstank biogas (methaangas), wat voor een groot deel toegepast kan worden voor het opwekken van energie.
De elektriciteit uit (slib van) afvalwater is een vorm van groene stroom.

Naast het opwekken van energie kan er hergebruik van mineralen zijn en wordt de rwzi een soort grondstoffenfabriekje.
Overigens wordt van het gezuiverde water geen drinkwater gemaakt, maar wordt "teruggegeven" aan sloten, kanalen e.d.

De Energiefabriek Hengelo kan op deze manier in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien en ook nog stroom leveren aan 3500 huishoudens.


hoe een slibgistingsproces ook een mooie vorm kan hebben, rioolwaterzuivering bij "energiefabriek" hengelo (bron foto onbekend; discl.):


Opmerking
Riothermie
is de term die gebruikt wordt voor het halen van energie uit afvalwater in de riolen zelf: met een warmtewisselaar kan het temperatuurverschil tussen het afvalwater (ca. 23 graden C) en het riool ('s winters ca. 6 graden C) worden gebruikt om energie terug te winnen.

Eng. sewage power plant, wastewater power plant, sludge power plant