home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


golfslagcentrale

 

golfslagcentrale, golfcentrale, stromend water (golfenergie, waterkracht via golven, turbines en generatoren)

Golfslagenergie of golfenergie is de energie die ontstaat door de golfslagbeweging om te zetten in elektriciteit.
Golfenergie wordt nog zeer zelden toegepast maar het potentieel is vergelijkbaar met windenergie (bij voorkeur toegepast op/in een oceaan omdat een grotere golf beweging meer energie levert).
De golfslagcentrale is een specifieke vorm van een waterkrachtcentrale en levert als elektriciteitscentrale groene stroom.

Voordelen van een golfslagcentrale:
- vrijwel permanent aanwezig; bijna altijd zijn er golven, ook bij weinig wind (een broodnodige aanvulling op zonne-energie en windenergie)
- een enorm potentieel (70% van de aarde is water)
- geen visuele (horizon)vervuiling.

Er zijn verschillende methoden waarmee geŽxperimenteerd werd:

- CorPower Ocean zet met een Wave Energy Convertor (WEC) de op en neer gaande beweging van de golven om in een eenzelfde beweging van een stalen kabel tussen een boei en een fundering op de zeebodem. Deze mechanische energie wordt omgezet in elektriciteit. Door de zogenoemde point absorber is het systeem in staat om onafhankelijk van de richting van de golven energie op te wekken.

- Bombora Wave heeft met mWave een goed product dat onder water met een zeer groot membraan lucht door een turbine stuwt waardoor elektriciteit wordt opgewekt. De situatie in 2020 is dat er wereldwijd een aantal projecten zijn (Engeland, AustraliŽ, Japan en de Azoren). 

- Bij European Marine Energy Centre (EMEC) Orkney, Scotland, is de eerste Pelamis geÔnstalleerd (750 kW), een prototype, 120 m lang en 3,5 m in diameter. Het bedrijf dat de Pelamis golfslagslangen (Pelamis Wave Energy Converters) bouwde en exploiteerde kwam in financiŽle moeilijkheden en moest de golfslangen voor symbolische bedragen verkopen aan andere bedrijven. In 2017 is deze testfaciliteit eigendom geworden van de Orkney Islands Council. De status van het project is niet duidelijk. (Wave Energy Scotland schijnt de kennis te beheren van Pelamis.)

- In de oceaan bij Portugal zijn een aantal Pelamis golfslag-"slangen" geÔnstalleerd die in een operationele fase elk 750 kW energie (kunnen) opwekken, samen goed voor 2,25 MW (AguÁadoura Wave Farm, ten noorden van Porto). Ook van dit project is de status niet duidelijk.

Een andere manier om van de golfslag gebruik te maken: laat de op- en neergaande beweging van lege tonnen die in zee dobberen een hydraulische pomp aandrijven, die een generator aandrijft. 


boei, wave energy convertor (wec system), heen en weer gaande stalen kabel (mooring system), fundering en transportkabel voor de elektriciteit (corpower):


principe van de bewegende veren in de boei (corpower):


principe van de bombora mwave: enorme, met lucht gevulde "cellen" onder water, afgesloten met een membraan (bombora wave):


golven laten het membraan bewegen waardoor de lucht uit de cel geduwd wordt en een turbine aandrijft (bombora wave):


golfslag, wave power met de golfslagslang pelamis, prototype diameter 2,5 m:


Kijk ook eens op Slow Mill.

Verg. waterkrachtcentrale, getijdencentrale, blue energy (verschil zout/zoet water), pv-panelen (op zee).

Eng. wave power