home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


voorgespannen beton, voorgerekt, nagerekt

 

voorgespannen beton

Voorgespannen beton is beton met wapening waarvan een deel onder spanning is gebracht.
Er zijn twee manieren om voorgespannen beton te maken: 
- met voorgerekt staal; dit is de manier die het vaakst voorkomt, mede omdat in de fabriek de omstandigheden beter in de gaten gehouden kunnen worden
- met nagerekt staal; soms is door de vorm of de locatie geen voorgerekt voorgespannen beton mogelijk en wordt het staal op de werkplaats "nagerekt".

Met voorgerekt staal 
Bij voorgerekt staal is in een bekisting een deel van de wapening van het beton onder spanning gebracht, waarna pas het beton in de bekisting wordt gegoten. Na verharding is het betonnen object  voorzien van voorspanwapening. Deze voorspanwapening wordt voorgerekt staal genoemd. 
De staalkabel waaraan "getrokken" wordt, kan op verschillende hoogten in de betonnen ligger worden geplaatst. Het meest gebruikelijk is de excentrische ligging van het voorspanstaal, dwz. dat de aangrijpingspunten lager dan het midden liggen, zoals in het getekende voorbeeld hieronder.
De foto toont het gespannen houden van het staal nadat de betonspecie in de bekisting is gegoten en nog niet is uitgehard.


voorgespannen beton met voorgerekt staal in de hardingsfase (mdbeton moeskroen):


de manier waarop voorgespannen beton met
voorgerekt staal wordt gemaakt; klik voor groter! (a visual dictionary of architecture van francis d.k. ching):


wanneer de gespannen wapening onder het midden van de ligger plaatsvindt (zoals in het voorbeeld hierboven), is de belasting als volgt (a visual dictionary of architecture van francis d.k. ching):

geeft, gecombineerd met de veranderlijke belasting:


Met nagerekt staal (voorspanning middels "naspanning")
Voor grotere objecten wordt nagerekt staal toegepast: 
- tussen de wapeningsnetten worden kokers aangebracht
- door de kokers worden wapeningsstaven getrokken (de kokers worden ook omhullingsbuizen genoemd; de kabels spankabels, voorspankabels, spanstaal, voorspanstaal)
- het beton wordt in de bekisting gestort
- de spankabels worden aangedraaid en zo op spanning gebracht
- na het spannen worden de kokers met de spankabels worden met cementspecie (grout) geïnjecteerd. 

De voorspankabels bij nagerekte voorspanning zijn samengesteld uit een aantal smallere kabels (een streng van kabels). De kokers worden vervaardigd van gefelst bandstaal met dubbele felsrand. Er is ook een systeem waarbij de spankabels uitwendig aangebracht zijn, dus buiten de constructie (de kokers met deze kabels worden van kunststof gemaakt, bv. HDPE).
Voorgespannen beton kan meer belast worden dan gewapend beton en er zijn grotere overspanningen mogelijk. 
Wanneer het beton wel van wapening is voorzien, maar het staal is niet voorgespannen, dan spreken we van gewapend beton.


kokers in rust, voor nagerekt spanstaal; klik voor groter:
 

de manier waarop voorgespannen beton met
nagerekt staal wordt gemaakt; klik voor groter! (a visual dictionary of architecture van francis d.k. ching):


Voorbeelden
van voorgespannen beton. 

Zie ook Nedri spanstaal, betonpaneel.

Eng. prestressed concrete, pretensioned concrete; nagerekte voorspanning is posttensioning