optoppen

Ook: opbouw plaatsen. Bij optoppen wordt een bestaand gebouw verhoogd met één bouwlaag en in een enkel geval met meer bouwlagen. Of het gebouw kan worden opgetopt, met welke materialen en met hoeveel bouwlagen is afhankelijk van de draagkracht van het bestaande gebouw. Steeds is een gedegen onderzoek noodzakelijk of de bestaande fundering en bouw de extra massa kan dragen (draagvermogen, stabiliteit). Met optoppen kan met lichte constructies vaak snel een extra verdieping gebouwd worden waarbij ook architectuur een grote rol kan spelen om de uitstraling van het gebouw te vergroten.

Naast aanplanken is optoppen een manier om de oppervlakte beter te benutten (inbreiden), mits de draagkracht van de fundering voldoende is om de extra massa te dragen. In de binnenstedelijke omgeving kunnen zo de laatste snippers groen gehandhaafd blijven.

Een redelijk en gemakkelijk te verwezenlijken alternatief voor omvangrijke toepassing voor optoppen, aanplanken e.d. is het benutten van leegstaande kantoorgebouwen. Door het nieuwe werken en het vele verplichte thuiswerken in Corona-tijd staat veel kantoorruimte onbenut; doodzonde om die ruimte niet te gebruiken. Slopen kan natuurlijk altijd, maar transitie of herbestemming van kantoorruimte naar woonruimte kan ook veel kantoorwijken veranderen van saaie leegte naar levendige drukte. 

De redenen om op te toppen zijn divers, waarbij uiteraard combinaties mogelijk zijn:
- vaak worden woningen met maar één verdieping (twee bouwlagen), vooral die met een plat dak, voorzien van een hele of halve extra woonlaag om meer ruimte te scheppen, waardoor bv. niet verhuisd hoeft te worden
- grote flatgebouwen of andere hogere gebouwen kunnen voor optoppen in aanmerking komen waardoor bijvoorbeeld redelijk eenvoudig meer woningen en kantoorruimte per oppervlakte gerealiseerd worden
- ook de specifieke studentenwoningen of tijdelijke kantoren (spacebox e.d.) worden vaak in meer woonlagen uitgevoerd en kunnen, tot op zeker hoogte, naar behoefte worden opgetopt met eenzelfde soort woonlaag
- soms is het doel van optoppen het bestaande gebouw een betere uitstraling, een beter aanzien, te geven bv. door het een architectonisch bijzondere extra verdieping te geven
- de keuze tussen renovatie en sloop kan doorslaan naar renovatie als het bestaande gebouw opgewaardeerd wordt door een extra verdieping, het aanbrengen van liften, een nieuwe ingangspartij e.d.; het doel van optoppen is hier tweeledig: meer ruimte en een betere uitstraling
- door flatgebouwen met lagere huur of koopwoningen op te toppen met bijvoorbeeld riante penthouses kan er meer woningdifferentiatie ontstaan, d.w.z. duurdere bouw bij goedkopere; het idee om een wijk op te waarderen met duurdere woningen lukt echter niet altijd.

Optoppen zal meestal plaatsvinden met lichte constructies, bijvoorbeeld staalframebouw of houtskeletbouw.

Naast de de nuttige en technische aspecten is speciaal voor het optoppen van vooral grotere woongebouwen nog van belang:
- het gebouw moet draagkrachtig en stabiel genoeg zijn om de uitbreiding te kunnen dragen (zelfs voor aanbouwen met lichte constructies moet er een technisch onderzoek plaatsvinden)
- de extra verdieping is nieuwbouw dus het gehele gebouw moet de verwachte levensduur van de nieuwbouw "aan" kunnen; om de levensduur van het bestaande gebouw te verlengen zijn vaak verbeteringen nodig (denk echter ook aan een huurverhoging voor de bestaande bewoners als gevolg van renovatie met het plaatsen van liften e.d.)
- er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn of komen i.v.m. de aanwas van bewoners (parkeren is toch al moeilijk in stad en nieuwbouwwijken)
- welke complexen worden wel en welke niet opgetopt (wijkvisie en andere plannen van de gemeente)
- afhankelijk van de wijze van uitvoeren kan optoppen een rommelige aanblik geven, maar door het verschil in hoogte en het andere uiterlijk wordt de wijk levendiger
- eisen van brandveiligheid e.d. mogen niet uit het oog worden verloren
- een haalbaarheidsstudie of ontwerpstudie is vaak noodzakelijk om niet allen de technische maar ook de financiële consequenties duidelijk te maken en om draagvlak onder de bewoners te peilen of te verkrijgen
- waarom de optoppingen bijna altijd zeer verschillend gekleurd moeten zijn van het bestaande gebouw is niet duidelijk, soms komt het iets te geforceerd over (hoewel de "gigantische druppel" van Museum de Fundatie in Zwolle visueel gewoon een goede keuze lijkt)
- door optoppen kan het nodig zijn de plint van het gebouw uit te breiden, omdat er meer bewoners zijn en daarmee meer bergruimte benodigd kan zijn (uitplinten).


klik op de afbeeldingen voor groter


meer ruimte (foto's joostdevree):


meer bebouwing per oppervlakte:


meer ruimte én betere uitstraling (o.m. esbi huis):


meer woningdifferentiatie én betere uitstraling (archined;
discl.):


lelijk kan het ook worden (google maps):optoppen met een extra bouwlaag en toch zon in de tuin houden;
klik voor groter (gemeente den haag):


Zie verder bij veel meer voorbeelden van optoppen.

Documentatie
- Bewoond optoppen met staalframebouw (van Bouwen met staal)

- Bouwen op toplocaties, met staalframebouw (van Bouwen met staal)

- Opbouw Houtwijzer (van Centrum Hout)


Ook in drukbevolkte steden in China wordt er veel "opgetopt". Vooral de arme bevolking schijnt moeilijk aan woonruimte te kunnen komen waardoor er "woningen" op de daken van woonblokken worden gebouwd, de zogenoemde informal rooftop communities.

Afbeeldingen o.m. Archined, Repon Dak en gevel, Esbi Huis.

Verg. inbreiden, aanplanken, wijkverdichting, aanbouw, dakkapel, opdikken.

Eng. omschrijving van optoppen: to add an extra storey/story(Am.)