home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


wijkverdichting, wijverdichten, inbreiding, inbreiden

 

wijkverdichting

Ook: inbreiding. Wijkverdichting is nieuwbouw op een al bestaande open ruimte of plantsoen in de bebouwde kom. In de zestiger jaren van de 20e eeuw werd veel ruimte vrijgelaten voor plantsoenen en bomen en singels (wat toen ook de hoogbouw in die wijken rechtvaardigde). Die ruimte wordt nu "benut" voor nieuwe woningbouw. 

Verg. optoppen.

Eng. in-fill development