home

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


impregneren

 

impregneren

Impregneren is het doordrenken van een poreuze vaste stof om deze:
- te verduurzamen
- vochtwerend te maken
- onbrandbaar te maken.


voorbeeld van een druppel op niet- ge´mpregneerd materiaal (links) en wel ge´mpregneerd materiaal (rechts):


Impregneren houdt in dat een bepaalde vloeistof een eindje in het te behandelen materiaal dringt. Het impregneermiddel wordt opgebracht door te spuiten, te strijken (kwast, goed aandrukken) of te vloeien.

Via de Productselector van Impregneeroutlet kunt u een keuze maken uit de ondergrond (baksteen, natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk en beton), het middel (creme of vloeistof) en eventueel een keuze uit bestaand of nieuw metselwerk e.d. het meest geŰigende middel toont.

Impregneren van hout (verduurzamen van hout) gebeurt door het hout enige tijd in een ketel te zetten die onder druk staat en met schimmelwerend middel is verzadigd. Let wel: ge´mpregneerd hout mag i.v.m. de kankerverwekkende stoffen niet meer met de menselijke huid in contact komen. In de Europese richtlijn staat "menselijke huid", maar voor de dierlijke huid is het natuurlijk even schadelijk (denk ook aan vissen in een vijver die met ge´mpregneerd hout in contact staat).
Hout kan op verschillende manieren worden verduurzaamd, zie bijvoorbeeld Accoya, of van een beschermende verf worden voorzien (menie). 
Ook riet, stro en zachtboard kunnen ge´mpregneerd worden om het minder brandbaar te maken. Vooral in de horeca en andere publieke ruimten is het noodzakelijk dat brandbare materialen brandvertragend zijn gemaakt.
Zie verder bij verduurzamen.

Impregneren van beton kan toegepast worden om het beton minder gevoelig te maken voor het indringen van water en andere vloeistoffen of om het oppervlak van het beton gemakkelijker te kunnen schoonmaken. Vooral silanen zijn geschikt voor het impregneren van beton. "Silanen zijn monomeren, dus zeer kleine siliciumverbindingen, die door een chemische reactie met het bouwmateriaal siliconen vormen. Die geven de waterafstotende werking. Silanen zijn bijzonder geschikt voor het impregneren van alkalische bouwmaterialen met een heel fijne molecuulstructuur zoals beton, na toevoeging van katalysatoren." (Ervas)
Ook siloxanen zijn wel geschikt voor het impregneren van beton.

Impregneren van een doorslaande bakstenen buitenmuur (hydrofoberen, waterafstotend maken) wordt toegepast om vochtdoorslag te vermijden. Ge´mpregneerde muren voorkomen door de waterafstotende laag, in en op de steen, ook bijvoorbeeld vorstschade, uitbloeiing van zouten en kalken; zelfs mos- en algengroei wordt vermeden. Impregneren van een natuurstenen vloer voorkomt niet alleen het indringen van water, maar ook van vet en olie, waardoor vlekvorming vermeden wordt. 
Voordat de muur ge´mpregneerd kan worden, dient deze voor langere tijd droog te zijn. "In nat metselwerk is het veel moeilijker injecteren omdat het verdringen van het water in de poriŰn tegengehouden wordt door de capillaire krachten." 
Ook bij harde, niet-zuigende stenen wordt hydrofoberen aanbevolen; de voeg is minder hard en hierop zet zich anders toch mos e.d. af.  
De ge´mpregneerde muur dient meestal wel waterdampdoorlatend te zijn. 
Overigens, hydrofoberen als oplossing bij vochtproblemen in een muur heeft weinig zin als de oorzaak van de vochtproblemen niet duidelijk te wijten is aan vochtdoorslag door de muur en alleen wanneer de oorzaak van ligt bij binnentreden vocht van buiten (hemelwater). Ook als het voegwerk in slechte staat is of als er haarscheurtjes zijn dan is hydrofoberen minder zinvol (haarscheurtjes worden meestal niet overbrugd door het impregneermiddel). 
Wanneer de gevel toch ge´mpregneerd moet worden, moet het voegwerk en de baksteen goed nagezien worden omdat de meeste hydrofobeermiddelen scheurtjes van slechts 0,3 mm kunnen overbruggen. Uithakken van de voegen, opnieuw aanbrengen van de voegen en (na goed drogen van de voegen) impregneren van de gevel behoort tot de mogeijkheden om geen vochtdoorslag meer te hebben van de gevel.
Hydrofobeermiddelen die gemaakt zijn voor het waterafstotend maken van baksteen, natuursteen, kalkzandsteen en beton zijn de siloxanen. "Siloxanen hebben een goede indringdiepte, ook op fijn poreuze bouwmaterialen en zijn praktisch universeel op neutrale, alkalische alsook licht-vochtige ondergronden te gebruiken." (Ervas)
Voorbeelden zijn Prevosil Speciaal WB van Chemtec (op basis van silanen en siloxanen), Aquaplan Transparant (op basis van siloxanen), Capilasil (op basis van siloxanen) of Sigma Siloxan Hydrophob Aqua.
Voor zuigkrachtige, poreuze bouwmaterialen (hollandsche baksteen, handvormsteen, gasbeton en tufsteen) worden vaak siliconenharsen (polysiloxanen) toegepast om te impregneren. Ze moeten op een droge ondergrond worden aangebracht, maar zijn direct na het aanbrengen watervast. (Met dank aan Ervas.)

Sommige hydrofobeermiddelen kunnen via injecteren in de muur worden ingebracht om optrekkend vocht tegen te gaan.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het waterdicht maken van funderingen of van buitenmuren van kelders, kan vloeibaar rubber worden toegepast. Het vloeibare rubber wordt meestal met een kwast of spuit aan de buitenzijde van de constructie aangebracht. Het vloeibare rubber dringt niet ver door in de ondergrond (de term impregneren is hier niet van toepassing) maar sluit de ondergrond volledig af en is daarmee volledig waterdicht Ún dampdicht. Een voorbeeld is HBS-200 Liquid Rubber van Griffon (geschikt voor vloeren, muren e.d, voor binnen en buiten, dakgoten e.d., als waterdichte laag onder tegelwerk in badkamers, zwembaden e.d.).

Impregneren van textiel heeft meestal als doel het textiel waterbestendig te maken.


linksonderaan niet-ge´mpregneerde muur, rechtsbovenaan wel-ge´mpregneerde muur:


impregneren (hydrofoberen), vergeleken met "niet behandeld" en "afgedicht" (ervas):


impregneren van een muur:


Hydrofobeerwerkwijzer van B&O Gevelconsultancy.
Veel soorten gevelsanering, pleisters enz. op Renofort (vooral ook kelderdichtingen e.d.). 
Bekende hydrofobeerbedrijven zijn o.m. Ervas (Hilversum) Gevelmeesters (Beers, bij Nijmegen), Gevelprotect (Oosterhout) en HGR Gevelrenovatie (Rijswijk).
Veel soorten vloerbewerkingen (naast impregneren bv. schuren, stralen, frezen, strippen, egaliseren, coaten): Heso
Voor impregneren van hout zie Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN).

De term impregneren is ontleend aan het Franse imprÚgner (doordrenken), via het Oudfranse empre(i)gnier (vervullen met een emotie, bevruchten, zwanger maken). Het Franse woord gaat terug op het Laatlatijnse impraegnare (bevruchten). Bron Etymologiebank.

Met dank aan Aquaplan, Asseler, Cement&BetonCentrum, Chemtec, Sigma Coatings, Hilstone, Hoetex, Injection, Bouwprofs

Zie ook vochtproblemen bij muren.

Eng. to impregnate