home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


kraagsteen

 

kraagsteen

Ook: draagsteen. Een kraagsteen is een uit de muur stekende steen die de geboorte (het beginpunt) van een boog draagt, of een balk of borstwering ondersteunt.
De kraagsteen van de middelste foto onder heeft een koolbladornament. De foto geheel onder toont een ondersteunde kraagsteen, vermoedelijk noodzakelijk i.v.m. de fysieke toestand (gevonden bij de Oudegracht in Utrecht).kraagsteen (op console):


Met dank aan J. Knottnerus, Cultureel erfgoed en Centraal Museum Utrecht.

Bouwelementen die (enigszins) uit de muur steken en meer of minder een dragende functie hebben: atlant, blokkeel, console, cul-de-lampe, draagsteen, gootklos, kariatide, klos, korbeel, kraagsteen, neut, rondboogfries, sleutelstuk.

Eng. corbel (stone);
Fr. corbeau