home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kraagsteen

 

kraagsteen

Ook: draagsteen. Een kraagsteen is een uit de muur stekende steen die de geboorte (het beginpunt) van een boog draagt, of een balk of borstwering ondersteunt.
De kraagsteen van de middelste foto onder heeft een koolbladornament. De foto geheel onder toont een ondersteunde kraagsteen, vermoedelijk noodzakelijk i.v.m. de fysieke toestand (gevonden bij de Oudegracht in Utrecht).
De kraagsteen waar de bogen samenkomen van een gewelf, wordt in het Frans tas de charge genoemd.wonderlijke "kraagsteen", lijkt wel een leer-project van een metselaar (foto joostdevree):


kraagsteen (op console):


tas de charge is de steen of opstapeling van stenen aangegeven door "d" (uit dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, van eugène viollet le duc):


Met dank aan J. Knottnerus, Cultureel erfgoed en Centraal Museum Utrecht.

Bouwelementen die (enigszins) uit de muur steken en meer of minder een dragende functie hebben: atlant, blokkeel, console, cul-de-lampe, draagsteen, gootklos, kariatide, klos, korbeel, kraagsteen, neut, rondboogfries, sleutelstuk.

Eng. corbel (stone);
Fr. corbeau, tas de charge