home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


slib

 

slib

Slib is een met water verzadigd mengsel van kleideeltjes en fijngewreven gesteenten ("gesteentemeel"). Het bevindt zich als sediment (bezinksel) op de bodem van rivieren, sloten, plassen e.d.

Door aan slib kalk toe te voegen verhardt het mengsel zich en is als zodanig te gebruiken als wegverharding, het zogenoemde koud immobiliseren (zie ook het schema). Omdat slib vaak uit verontreinigde waters wordt onttrokken, mag het niet meer als grondverbeteraar worden toegepast. Na drogen wordt het verbrand of gestort. 


wiel in het slib (losser):


slib, schema;
klik voor groter (tu delft):


Verg. sedimentair gesteente, silt.

Eng. mud, silt; (m.b.t. waterzuivering) sludge; vervuild slib is polluted mud