home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


standvink

 

standvink

1. Ook: moerstijl. Een standvink is een tussenstijl van een (meestal) in de lengterichting van het gebouw lopende steunconstructie. Met tussenstijl wordt bedoeld dat deze niet aan de muur is bevestigd ("midden in de ruimte"). De standvink heeft aan weerszijden korbelen om de balk goed te ondersteunen.
De benaming moerstijl geeft aan dat het een specifiek soort stijl is die de moerbalken ondersteunt.


de standvink is het geheel van stijl en "schorenstel" (korbelen) (bureau helsdingen):


Zie eventueel sleutelstuk en console.


2. Ook: stand-vincke. Een standvink is een hangstijl, schegge of schoor in de kap van een gebouw; de schuingeplaatste stijl tussen de stijlen en de spanten (krommers).


standvink (hooiberg):


Met dank aan Hooiberg en Zaans Erfgoed.


3. In West-Vlaanderen werden standvinken gebruikt als de zijmuurtjes die de mantel van een schouw ondersteunden en daarmee de (vooruitstekende) hoeken van een haard uitmaakten.


4. Ook gebruikt voor: de stijlen van een (hemel)bed en voor de hoofdpijler (hoofdbaluster) van een trapleuning.

Eng. post