home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


plaatfundering, funderingsplaat

 

plaatfundering

Plaatfundering is een vorm van fundering op staal waarbij een horizontale plaat uit gewapend beton als dragend structuurelement voor de gehele verdere bovenbouw fungeert. Plaatfundering wordt uitsluitend toegepast bij minder "zware" gebouwen. Plaatfundering houdt dus in dat het gebouw op één grote gewapend betonnen plaat draagkrachtig zand op geringe diepte rust. 
De fundering zelf wordt funderingsplaat genoemd en ook wel vloerplaat.

Voordelen van de plaatfundering ten opzichte van de strokenfundering zijn:
- een geringe plaatselijke verzakking kan door de plaat opgevangen worden
- gemakkelijker te leggen (één grote plaat is gemakkelijker dan vele stroken die alle hun bekisting e.d. moet hebben)
- als de locatie van de muren nog niet geheel duidelijk is, kan de plaat uitkomst bieden (bij strokenfundering moet onder elke muur een betonstrook).

Nadeel van de plaatfundering ten opzichte van de strokenfundering is:
- er is meer beton nodig en meer isolatiemateriaal.


Speciale aandacht dient bij de funderingsplaat gericht te zijn op:
- de grondwaterstand; om de grondwaterstand te bepalen wordt een geperforeerde peilbuis gebruikt; het freatisch vlak moet meer dan 0,50 m onder het laagste uit te graven niveau liggen
- uitgangspunt is dat de plaat gelijkmatig wordt belast (anders bestaat het risico dat het gebouw scheefzakt of dat de plaat vervormt en mogelijk gaat scheuren)
- de draagkracht van de bodem moet overal gelijk zijn (anders bestaat het risico dat het gebouw scheefzakt)
- als eerste wordt een zandcementlaag aangebracht waarop de funderingsplaat wordt gestort; het zandcementmengsel moet worden verdicht/aangestampt met trilplaten of trilwalsen
- eventueel kan een vochtwerende laag onder en langs de funderingsplaat worden aangebracht
- de juiste plaats van eventuele extra wapening in de funderingsplaat, bijvoorbeeld ter plaatse van kolommen
- wanneer het laagste niveau minder dan 0,80 m onder het maaiveld ligt, moet een vorstrand aanwezig zijn (tot ca. 0,80 m)
- een geïsoleerde funderingsplaat geeft uiteraard een betere warmte-isolatie.

Om de draagkracht van de grond, de maximaal toelaatbare gronddruk, te bepalen kan worden gesondeerd.

Paal-plaatfundering
Een paal-plaatfundering bestaat uit drie delen: de plaat, de grond onder de plaat en de palen. Een artikel uit Geotechniek van ir. M.C.W. Kimenai en ir. J. Galjaard MBA over het hoge RABO-gebouw in Utrecht dat is voorzien van een paal-plaatfundering. Motief voor de toepassing van deze draagconstructie: "De zettingen van een fundering op staal waren echter niet acceptabel en een fundering op palen was sterktetechnisch niet nodig. Zodoende is gekozen voor een oplossing die de voordelen van beide systemen combineert, een paal-plaat fundering."


doorsnede van een standaardopstelling van een deel van een funderingsplaat met isolatiemateriaal;
klik voor meer info (laane):


isolatiemateriaal t.b.v. de funderingsplaat (passiefhuismarkt, laane):


na het leggen van de wapening en de vloerverwarming (passiefhuismarkt, laane):


funderingsplaat voor een kelder:


Documentatie
-
Algemene informatie Lohrelement vloerplaten voor laag energie woningen en passieve gebouwen (van Laane)


Verg. andere funderingswijzen.

Met dank aan o.m. Stabiton bvba, Laane, Passiefhuismarkt.

Eng. raft foundation, mat; (met balken versterkt) ribbed mat; raft slab foundation