home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


plaatdeuvel

 

plaatdeuvel

De plaatdeuvel zorgt ervoor, net als de ringdeuvel, dat de belasting van de ene plaat aan de andere wordt doorgegeven. De plaatdeuvel steekt slechts aan één zijde in een groef in de plaat, in tegenstelling met een ringdeuvel die in beide groeven van de te verbinden platen valt. 
Bij de plaatdeuvel heeft de bout, in tegenstelling met de ringdeuvel, een dragende functie. De plaatdeuvel is geschikt om hout op hout te verbinden, maar ook hout op beton.

Berekend moet worden welke de minimale randafstand is van de plaatdeuvel tot de rand van de plaat of balk. Wanneer meer plaatdeuvels benodigd zijn, dient ook de minimale afstand tussen de deuvels bepaald te worden.


voorbeeld van een plaatdeuvel:


Verg. deuvel.