home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


strokenfundering

 

strokenfundering

Ook: strookfundering, sleuffundering, soms: sleuvenfundering. Strokenfundering is een funderingsmethode die wordt toegepast op vaste ondergrond (fundering op staal).
Strokenfundering bestaat uit een stroken of platen gewapend beton, waarop de muren komen. Bodemonderzoek en de omvang van het gebouw bepalen de aanlegbreedte en de hoogte. De vuistregel voor woningen is dat de aanlegbreedte 2,5 tot 3 keer de breedte van de muur is, dus ca. 70 tot 90 cm. 
De fundering moet op een vorstvrije diepte worden aangelegd, dus ca. 80 cm onder het maaiveld

Voor meer isolatie kan onder de vloer (in de eerste tekening het schuimbeton) nog een isolatieplaat van een hydrofoob materiaal (hydrofoob wil zeggen waterafstotend, bijvoorbeeld foamglas of polystyreen, zie ook verloren bekisting voorbeelden).
Strokenfundering wordt vooral toegepast wanneer de belasting per meter groot wordt of wanneer de toegestane grondbelasting klein is.


strokenfundering met schuimbeton; klik voor groter (stichting schuimbeton nederland ssn):


principe krachtverdeling strokenfundering
; klik voor groter (tu delft):


de "wig van prandtl", krachtverdeling bij strokenfundering en risico van afschuiven van de grond
; klik voor groter (kivi): 

Eng. strip footing, strip foundation