home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


maaiveld

 

maaiveld

Het maaiveld is de bovenkant van de grond van het terrein. Dit ligt bij gebouwen meestal ca. 150 mm onder de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Let op voor het zogenoemde drempeldetail: bij de toegang tot een woning of publiek toegankelijke gebouwen mag bij de toegangsdeur het hoogteverschil tussen "vloerniveau binnen" en "aansluitend terrein buiten" max. 20 mm zijn. Wel mag een hellingsbaan zijn aangebracht waardoor het hoogteverschil binnen de marge valt.*)

Tekst van Dinoloket: "Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. Dit niveau varieert in hoogte en kan in Nederland boven of onder N.A.P. liggen. De diepte van de aangeboorde lagen worden in eerste instantie geregistreerd ten opzichte van het maaiveld."
(zie afbeelding voor een voorbeeld van Dinoloket)

Bepaal de hoogte in m NAP (AHN) (
een prettige instelling van ahn; let op: soms staan er andere waarden dan verwacht omdat ook de hoogte van objecten worden meegenomen, een NAP van -5.00 op straatniveau en een gebouwhoogte van 7 meter geeft 2.00 m wanneer op het gebouw geklikt wordt). 


ligging van het maaiveld (bij het groen) ten opzichte van de afgewerkte vloer;
klik voor groter;


er kan sprake zijn van verschillende niveaus van het maaiveld;
klik voor groter:een vlaggenmast hoort minimaal ca. 200 mm boven het maaiveld te liggen om rotten van de mast te vermijden, dus wordt een zogenoemde overschuifkoker toegepast:


locatie van maaiveld, peil (bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer), drempel e.d. in verband met het toegangscriterium bij een toegangsdeur, met niveau "buiten", bovenzijde drempel, niveau "binnen";
let op dat hemelwater e.d. niet over of langs de zeer lage drempel kan! een lange opvangbak met afvoer van opgevangen water of een hellingsbaan kan een oplossing zijn, omdat ophogen van het terrein zelf meestal ongunstig werkt i.v.m. optrekkend vocht e.d. 
(klik op de afbeelding voor groter):Afbeeldingen o.m. Bouwinfo.

Zie ook NAP, bodemonderzoek.
Verg. peil.

Eng. ground level, grade (Am.)

*) Een paar aandachtspunten m.b.t. de 2 cm regel: 
- "Bij een woning geldt de 2 cm regel voor elke toegang, bij een voor publiek toegankelijk gebouw voor ten minste 1 toegang."
- "Het in dit artikel genoemde hoogteverschil van 2 cm moet worden gemeten vanaf de afgewerkte vloer. Dit betekent dat wanneer in de aanvraag om vergunning voor het bouwen een (eventueel later door gebruiker aan te brengen) vloerbedekking, parket of andere vloerafwerking is aangegeven, de dikte van deze vloerafwerking mag worden meegerekend. Het hoogteverschil vanaf de bouwkundige vloer kan in dergelijke gevallen dus iets groter zijn dan 2 cm."
- "Als het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 2 cm mag aan de buitenzijde een hellingbaan worden aangebracht. Aandachtspunt hierbij is dat de hellingbaan aan de bovenzijde een bordes van 1,4 m x 1,4 m moet hebben (zie artikel 2.44 van het Bouwbesluit 2012). Het met de hellingbaan overbrugde hoogteverschil tussen aansluitende terrein en de toegang mag niet groter zijn dan 1 meter."