home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verdichten

 

verdichten

Verdichten heeft meer betekenissen:


1. Verdichten bij betonspecie in een bekisting is de manier om de specie in alle hoeken en gaten van de bekisting te laten komen waardoor de wapening goed omgeven is door specie. Verdichten komt de constructieve sterkte ten goede wanneer de bekisting goed opgevuld is en de luchtbellen uit het beton verdreven worden. Weinig of geen lucht in het beton gaat ook corrosie (roest) van het betonstaal van de wapening tegen.
Door verdichten neemt het poriënvolume van de betonspecie af.
Verdichten kan door de specie in beweging te brengen met:
- een trilnaald
- een trilbalk
- een bekistingstriller
- bij stampbeton: een stamper.

Ook beton met een plastificeerder moet getrild worden. Bij "verdichtingsvrij beton" is verdichten uiteraard overbodig; bij zelfverdichtend beton is verdichten zelfs niet wenselijk.


verdichten van betonspecie:

met een trilnaald (klusvraagbaak):


trilnaald:


een trilbalk (niet in actie hier):


Eng. to compact 


2. Bij grond en zand is verdichten het dichter opeen laten pakken daarvan, bijvoorbeeld voordat bestraat wordt. 
Grondverdichting is soms een manier om funderen op staal mogelijk te maken: de korrelspanning in de grond wordt vergoot, met als gevolg een stabielere grondlaag, die een grotere belasting op kan nemen. De grond moet hiertoe wel voor een aanzienlijk deel uit zand bestaan.
Grondverdichten is een manier van grondverbetering.
Voorbeelden van apparaten waarmee grond verdicht wordt zijn de (tril)stamper, de trilplaat, zware voertuigen (rupsbanden, eventueel met roller als aanhang) en dynamische verdichting door het valblok (bij dit zogenoemde plofverdichten "valt herhaaldelijk een zwaar valgewicht vanaf grote hoogte neer op het te verdich


verdichten van zand of grond:

met een trilstampermet een trilplaat:


dynamisch ("vallende massa"; franki grondtechnieken):


met een "rollende massa":


Eng. to compact, to densify, to consolidate; verdichten door aanstampen is to compact by tamping; verdichten door trillen is to compact by vibration


3. Verdichten is een andere benaming voor het dichter opeen bouwen. Vaak gebeurt dit door het "opvullen" met bebouwing van ooit als wenselijk geachte stukjes groen of plein in stad of dorp. Vaak worden ook parkeerterreinen en zelfs parkeergarages opgeofferd voor nieuwe bebouwing, vooral door fietsende Groenlinksers.

Verg. optoppen.

Eng. to increase; de bebouwing verdichten is to increase the building density