home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


groutinjectie, bodeminjectie, jet-grouten, compensation grouting

 

groutinjectie

Groutinjectie is het inbrengen van grout om de grond te stabiliseren: de sterkte-, doorlatendheid- en stijfheideigenschappen van de ondergrond worden verbeterd.
Stabiliseren van grond is bijvoorbeeld nodig als de grond te veel druk uitoefent op een damwand, als een constructie aan de buitenzijde waterdicht gemaakt moet worden, als een betonconstructie bij of in het water staat en deze zonder grondstabilisatie in het water dreigt te zakken.

Waar grondinjectie in het verleden nogal eens als "lapmiddel" werd toegepast, wordt deze techniek tegenwoordig door de grotere beheersbaarheid van het proces (monitoring) steeds vaker toegepast als volwaardige methode voor het ontwerp van tijdelijke en definitieve constructies. 

Er zijn verschillende methoden voor groutinjectie: 
- Bodeminjectie (permeation grouting) waarbij de porin van grond worden gevuld, toepasbaar in zandgrond en grindgrond.
- Jet-grouten (ook: VHP-grouting, Very High Pressure grouting of HDI, Hohe Druck Injektion), waarbij de grond onder hoge druk wordt losgewoeld en vermengd met grout, toepasbaar in bijna elke grond.
- "Compensation grouting" (verdeeld in fracturing en compaction), waarbij de verplaatsing of ontspanning van de grond wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld bij zettingen en paalfunderingen; doel is hier vaak de grond "op te tillen".


groutinjectie, verschillende methoden;
klik voor groter (crux engineering):


groutinjectie bij een kelder (crux engineering):


Let op:
"Het gebruik van grouten leidt over het algemeen tot te veel verwarring, omdat men bijvoorbeeld over het injecteren van grout spreekt, wanneer men eigenlijk bodeminjectie met chemische producten bedoelt, of omgekeerd."

Een specifieke vorm van groutinjectie is een groutanker.
Er bestaan ook schroefpalen met groutinjectie, zie voorbeelden paalfundering (groutpaal)

Documentatie
-
Groutinjectie van CRUX Engineering


Met dank aan o.m. CRUX Engineering.

Zie ook groutanker, groutpaal en bijvoorbeeld Soil-ID bouwkundige bodeminjecties.

Verg.ook trekpaal.