home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


groutanker

 

groutanker

Een groutanker is een grondanker met een anker waarbij de "prop" is gemaakt van grout: de grond wordt in een soort buisvorm en een groter uiteinde voorzien van grout waardoor de grond in de gewenste richting niet afglijdt.
Groutankers worden toegepast bij tijdelijke of permanente grondkerende of waterkerende constructies zoals bouwkuipen, damwanden, kademuren en landhoofden

Traditionele methode om een groutanker te maken
De van hoogwaardige staal vervaardigde staaf  wordt aan het uiteinde over een lengte van 3 tot 5 m in een cilinder van grout ingebed. In plaats van een stalen staaf kan ook een bundel voorspandraden worden toegepast. Een groot deel van de ankerstaaf fungeert hier als anker.Groutinjectie
Tegenwoordig wordt vaak een holle trekpaal in combinatie met groutinjectie gebruikt om een groutanker te maken: 
- de holle buis wordt in de grond gebracht
- het grout onder hoge druk in de buis gebracht
- de grond wordt zo aan het einde van de buis geïnjecteerd met grout.

De op te nemen ankerkracht wordt geleverd door schuifspanningen tussen de grond en de cementsteen (het uitgeharde grout) aan het einde bij het groutanker (groutlichaam) en voor een deel langs de mantel van de ankerstaaf.  De grootte van het groutlichaam is afhankelijk van de op te nemen krachten.

Groutankers worden onder een hoek in de grond geplaatst (25 à 45 graden):
- de ruimte boven het groutanker kan gebruikt worden zonder onmiddellijk tegen het anker te stoten
- het groutanker zelf komt lager te liggen dan het inbrengpunt en bevindt zich daarmee waarschijnlijk in "vastere" grond (dieper gelegen grond)
- de ankerstaaf zich waarschijnlijk in een aantal verschillende lagen grond bevindt en de schuifspanningen niet overal gelijk zijn.

Het groutlichaam moet zich in een zandlaag bevinden (in "vaste grond", in een stabiel zandpakket). Als er geen zandlaag aanwezig is, moet waarschijnlijk worden een ankerplaat worden gebruikt in plaats van een groutanker: een plaat van bijvoorbeeld gewapend beton waar de ankerstaaf als een loodlijn op bevestigd is. Toepassen van een ankerplaat vergt uiteraard meer graafwerk dan bij een groutanker.
De installatie waarmee de groutankers worden geplaatst kunnen op het land of op een ponton (een soort platte schuit) worden geplaatst, afhankelijk van de lokale omstandigheden.


inbrengen groutanker om damwand op plaats te houden (timmermans / voorbij funderingstechniek):


groutanker, titan ankersysteem (friedr. ischebeck bekistingssystemen):


uitgegraven groutanker titan (rijkswaterstaat):


Zie ook grondverbetering en eventueel grondspanning.
Verg. grondanker, trekpaal, strenganker.

Eng. grouted anchor, grout anchor