home bouwencyclopedie   vakbladen

disclaimer / ©, cookies, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


riet, rieten dak

 

riet

Riet is een natuurlijk dakmateriaal. Riet is licht in gewicht, het ventileert, het isoleert, het is duurzaam, (zeker vroeger) ruim beschikbaar en geeft een bijzondere uitstraling aan het gebouw. Door zijn speciale uiterlijk is een rieten dak of gevel architectonisch zeer interessant.

"Riet is een grassoort die 1 tot 3 m hoog kan worden. De stengel is vrijwel recht en gesnoeid riet groeit steeds weer aan. De plant groeit in het water of aan de waterkant op natte, zoete tot brakke grond. Riet komt in overvloed voor aan de rand van rivieren en ondiepe wateren (Over leven in de natuur)." 

Als dakbedekking wordt het gedroogde riet toegepast. Hoewel het riet tegenwoordig vaak uit het buitenland afkomstig is, wordt ook wel binnenlands riet gebruikt.

Vakfederatie Rietdekkers geeft veel informatie over rieten daken, o.m. over de brandveiligheid:
Het rieten dak wordt bij voorkeur bevestigd als zogenoemd schroefdak: het riet wordt op een dichte ondergrond geschroefd, bijvoorbeeld op een isolatiepaneel. Eventueel wordt een extra gipsplaat aangebracht. "De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstalverzekering."
Het toepassen van brandvertragers sluit het riet teveel af van de lucht en kan daarmee problemen geven bij de vochthuishouding van het rieten dak. 

Stichting Het Traditionele Rieten Dak geeft een goede uitleg van het nut van riet als dakbedekking:
"De aanwezigheid en het behoud van vocht is de sleutel tot de afbraak van riet. De manier waarop water afgestoten wordt of verdampt, bepaalt uiteindelijk mede de duurzaamheid van een rieten dak. Het afbraak- of vervalproces van riet is een normaal fenomeen waar cellulose-lignine materiaal wordt blootgesteld aan interacties van weer, schimmels, vocht, temperatuur en andere omgevingsfactoren. Het lignine-silica gehalte geeft weerstand aan vochtopname en vertering, deels verteerde delen houden vocht beter vast.
Ventilatie loopt als een rode draad door de vochtproblematiek. Ventilatie is belangrijk voor het tegengaan van de afbraakbiologie en schimmels welke kunnen ontstaan in enkele dagen tot weken."

De rietdekker moet met betrekking tot vocht en ventilatie o.m. letten op:
- de onderconstructie van het riet dient bij voorkeur dicht te zijn, zodat vocht uit het gebouw niet in het riet kan trekken
- het riet dient in droge staat gelegd te worden
- dakkapellen mogen niet een te flauwe dakhelling hebben, omdat het water dan te langzaam wegloopt
- de kwaliteit van het riet dient goed te zijn
- traditioneel wordt het riet bij voorkeur in het "zomerseizoen" (april-oktober) gelegd, maar dat hoeft wellicht niet (altijd?) meer het geval te zijn.

Zorg er wel voor dat de rieten bekleding op gevels, zodra het riet een lichte groene uitslag krijgt, elke drie jaar wordt behandeld met een bestrijdingsmiddel tegen algen. Wanneer een rieten gevel langere tijd met algen is bezet, blijft het langer nat, vormen zich schimmels en is de kans groot dat het riet gaat rotten en dat er mossen ontstaan die vogels aantrekken, op zoek naar insecten. Door de vogels kan het riet uitgetrokken worden. (Bouwwereld 2014-1)

Van den Bergh Rietdekkers meldt eerlijk: "Een goed rieten dak gaat ongeveer vijfentwintig tot vijfendertig jaar mee, uiteraard afhankelijk van de hellingshoek, de ligging van het pand ten opzichte van de stand van de zon en de begroeiing om het pand heen. Op elk dak rust een garantie van tien jaar. Door een goede onderhoudsinspectie, algenbestrijding en na tien, vijftien jaar wat grotere onderhoudswerkzaamheden floreert het dak optimaal."

Kunststof riet wordt wonderlijk genoeg meestal minder dik gelegd dan natuurriet.


voorbeelden van rieten daken en gevels  in een hedendaagse architectuur (klik op de afbeelding voor groter):

(vakfederatie rietdekkers):


(pape rietdekkers):


(voogt rietdekkers):


isolatiepaneel slimfix xt voor een schroefdak, voorzien van een harde topplaat, eps isolatie, dampremmende laag, met glasvezel versterkt onbrandbaar schild (isobouw):


aanleg van een rieten schroefdak met isobouw isolatiepanelen voor rietdaken (uit "onderconstructie van rieten schroefdaken"):


Documentatie
- Open of gesloten rietdak, de voor- en nadelen (Vakfederatie Rietdekkers)

- Onderconstructie van rieten schroefdaken (Nieman Raadgevende Ingenieurs e.a., in opdracht van Vakfederatie Rietdekkers)

- Professionalisering van de rietdekkersbranche (artikel uit vakblad Roofs)

- Principedetails rieten dak met schroefdak (Vakfederatie Rietdekkers)

- Overgang riet en pannen (Vakfederatie Rietdekkers)

- Inbouw Velux dakvenster (Vakfederatie Rietdekkers)

- Onderschoten rietdak (Vakfederatie Rietdekkers)

- Voor veel gegevens, bijvoorbeeld over een open dakconstructie of een gesloten rietdak (Perfectbouw)

- Veel boerderijen met rieten daken in "Giethoorn, dorp zonder straten" (Aime Speleers)

- Kwaliteit van riet als dakbedekking (Cultureel Erfgoed)

Op de site van de Vakfederatie Rietdekkers zijn downloads beschikbaar van een groot aantal aspecten van rieten daken.

Zie bij Rietdekken (Zeldenrijk), Stichting Het Traditionele Rieten Dak, Vakfederatie Rietdekkers, Perfectbouw, Woonkeramiek (ook voor rietvorsten e.d).  

Riethandels, ook voor Nederlands riet, o.m.: Riethandel Brasjen, Riethandel Jos van Rees.

Rietdekkers zijn o.m. Rietdekker Bron, Pape Rietdekkers, Rasenberg, Vranken rietdaken (veel fotomateriaal), Rietdekkers Rietbeheer.

Zie ook bijvoorbeeld dekstoel, draadsluiter, duisplank (duisbord), knelplank (knijpplank), wiep (knijprol van stro of riet), rietdekken, rietvorst, mudhif, dakvormen, spiegel.

Eng. (als dakbedekking) thatch; (de plant Phragmites australis) water reed; (riet in plafons) reed