home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


zwavelbeton

 

zwavelbeton

Zwavelbeton of Thiocrete is een soort beton waarbij cement (en water) als bindmiddel is vervangen door gemodificeerd zwavel. Naast het zwavel en de "modifier" zijn er minerale vulstoffen zoals bij cementbeton.
Het concept van zwavelbeton bestaat al langer, maar door de chemische modificatie van zwavel heeft Shell de toepassingsmogelijkheden van zwavelbeton verruimd. Thiocrete is de naam die Shell aan dit product heeft gegeven.

Aanmaak zwavelbeton(specie)
Voor de productie van zwavelbeton wordt zwavel gemengd met een "modifier" en worden vulstoffen toegevoegd zoals gemalen kalksteen en vliegas. De samenstelling en hoeveelheid van de vulstoffen is minder kritisch dan bij de productie van de specie voor cementbeton.
"Het product (zwavelbetonspecie zou men kunnen zeggen) wordt bij een temperatuur van ongeveer 140 graden C in een mal of bekisting gegoten. Uitharden gebeurt niet door een chemische reactie, maar door afkoeling. Hoelang de afkoeling duurt hangt af van de afmetingen van het product. Ontkisten binnen een aantal uren is voor kleine producten geen probleem, grotere producten kunnen meer tijd vergen. Na afkoeling heeft het product zijn definitieve sterkte bereikt en is dus direct bruikbaar."
(Zwavelbeton lijkt enigszins op asfaltbeton waar bitumen het bindmiddel is.)

Voordelen zwavelbeton
- geschikt voor chemisch agressieve omgevingen
- buitengewoon glad oppervlak
- zeer dichte structuur; geen porin
- niet capillair, dus geen indringen van water
- sterk beton (sterkteklasse C45/55, maar denk aan het belangrijkste nadeel verderop!)
- laat zich goed mengen met kleurstoffen (felle kleuren mogelijk)
- snelle sterkteontwikkeling (tot 80% van de eindsterkte in n uur)
- volledig recyclebaar (door te smelten)
- CO2-reductie ten opzichte van cementbeton.

Nadelen zwavelbeton
- zwavelbeton is constructief niet toepasbaar (in gebouwen e.d.); zwavelbeton is een thermoplastisch materiaal, dat al bij 90 tot 100 C bijna 50% van zijn sterkte verliest
- zwavelbeton mag door de samenstelling niet in de recycling van cementbeton terecht komen.

Toepassingen
Omdat zwavelbeton niet constructief toegepast kan worden, zijn de toepassingen beperkt. Toch zijn er diverse 
- productie van tegels en tuinproducten (weerbestendigheid; niet voor haard of barbecue)
- als betonmateriaal voor zeeweringen, opslagbassins, rioleringen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en andere afvalwaterzuiveringen en voor de spoorwegindustrie
- als toplaag op vloeren in de chemische industrie
- als decoratiemateriaal met een betonnen uiterlijk.

Documentatie
- Thiocrete brochure (van Shell)

- Thiocrete datasheet (van Shell)

- Thiocrete voor zeeweringen (artikel in Land+Water)

- "PTV 823: rioleringsproducten in zwavelbeton" is een feit! (artikel in Riorama)

- Elementair zwavel als bindmiddel (van TNO in samenwerking met Nederlandse Kring Aardse Materialen NKAM)


De term Thiocrete is een samenstel van thio en crete: thio is afkomstig van het Griekse theion ( zwavel) en crete komt van het Engelse concrete (beton).

Met dank aan o.m. Shell, Thio Tube (rioleringsysteem op basis van Thiocrete), TNO, Land+Water, Riorama.

Verg. gresbuis.

Eng. sulphur concrete