home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


specie

 

specie

Specie of mortelspecie is een verzamelnaam van nog plastische mengsels die gebruikt worden voor metselwerk, pleisterwerk en beton. Het bindmiddel is kalk, cement of gips
De belangrijkste functie van specie is de stenen aan elkaar te kitten. Verder worden met specie onregelmatigheden in de steen opgevangen en als dichting tegen weersinvloeden (inwateren).

Betonspecie is de benaming van de nog niet geharde specie van beton.
Metselspecie is de benaming van de nog niet geharde specie van metselwerk. 

Betonspecie en metselspecie zijn zeer belangrijke componenten bij de woningbouw. Daarom moet er veel aandacht uitgaan naar de sterkte- en duurzaamheidseigenschappen van dit onderdeel. Deze eigenschappen worden onder andere benvloed door de samenstelling van de mortel, maar ook door de waterhuishouding in de mortel, de vorstweerstand, de chemische resistentie, de mosvorming, de vervuiling en bij vooral bij metselwerk de uitbloeiing en kalkuitslag.

Verg. mortel.