home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op n van de letters A..Z hierboven.


specie

 

specie

Specie is een verzamelnaam van mengsels die gebruikt worden voor metselwerk, pleisterwerk en beton. Het bindmiddel is kalk, cement of gips
De belangrijkste functie van specie is de stenen aan elkaar te kitten. Verder worden met specie onregelmatigheden in de steen opgevangen en als dichting tegen weersinvloeden (inwateren).
Metselspecie is een zeer belangrijk component bij de woningbouw. Daarom moet er veel aandacht uitgaan naar de sterkte- en duurzaamheidseigenschappen van dit onderdeel. Deze eigenschappen worden onder andere benvloed door de samenstelling van de mortel, maar ook door de waterhuishouding in de mortel, de vorstweerstand, de chemische resistentie, de uitbloeiing, de kalkuitslag, de mosvorming en de vervuiling.

Verg. mortel.