home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


moffelen

 

moffelen

Moffelen is het harden van lakken en coatings in een oven. De lakken worden thermohardende reactielakken genoemd. 

Poederlakken
: in de moffeloven wordt het product met het aangehechte poederlak bij ca. 180 graden C tot een chemische reactie gebracht waardoor de poeder smelt en de poedercoating zijn uiteindelijke eigenschappen krijgt. 

Bij de natte methode wordt geen poederlak toegepast maar (natte) moffellak die in de moffeloven gedroogd wordt en daardoor goed hecht aan het te moffelen materiaal (afhankelijk van o.m. de lak en de vorm van het object kan dat al vanaf ca. 70 graden C zijn).De term moffeloven wordt ook gebruikt bij het bakken van aardewerk of bij crematies. Het verschil met de heel vroeger gebruikelijke methode van aardewerk bakken in een oven is dat het te verwarmen product van de warmtebron is gescheiden.

De term moffelen is afgeleid van moffel. De betekenis van moffel (of mof)is een "kokervormig bontje of verbindingsstuk"; het werkwoord moffelen is "friemelen; iets verbergen". De term moffelen in de betekenis van "lak drogen en uitharden" heeft iets van die betekenissen in zich (maar is eigenlijk allesbehalve bevredigend):
- vroeger werd gemoffeld in een doosvormige ruimte, misschien dacht men aan een mof waarin het voorwerp werd verhit
- de lak wordt "als een mof" om het materiaal geleid
- het materiaal dat gemoffeld wordt, wordt door het moffelen verborgen.

Het woord moffel is ontleend aan het Franse moufle (want), dat ontleend is aan het middeleeuws Latijnse muffula (want). In het Nederlands werd de uitgang -el als verkleiningsuitgang geïnterpreteerd en kon de vorm mof ontstaan. Moffel is in het Vlaams de gewone vorm, maar is in het Noordnederlands verouderd. Bron
Etymologiebank.

Afbeeldingen Clima Temperatur Systeme, Coating Plus.

Zie ook terra sigillata.

Eng. to stove, to bake (Am.)