home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bodemonderzoek

 

bodemonderzoek

Ook: geotechniek. Bodemonderzoek is een technisch onderzoek van de bodem, in de bouwwereld vooral naar de geschiktheid van een ondergrond als fundering.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoek of wat daarbij aanpalend is:
- Veldonderzoek
of terreinonderzoek omvat bijvoorbeeld sonderingen, kleefmeting, grondboringen, milieutechnisch onderzoek, het uitzetten en waterpassen; belangrijkste doelen zijn het peilen van de plaats van de grondwaterspiegel en het vast stellen van de diepte van de draagkrachtige laag. 
- Bodemonderzoek t.b.v. de "schonegrondverklaring": uit dit onderzoek komt de milieutechnische kwaliteit van de grond naar voren; de stoffen en materialen die in de bodem terechtgekomen zijn, kunnen voor het ecosysteem of voor de mens schadelijk zijn.
- Laboratoriumonderzoek omvat het bepalen van de sterkte en de stijfheid van de grond aan de hand van zogenoemde ongeroerde grondmonsters, proefbelastingen, milieuonderzoek naar verontreinigingen.
- Funderingscontrole: inspecties van funderingen, akoestisch doormeten van palen, proefbelastingen.
- Bouwbegeleiding: trillingsmetingen, scheurmetingen, heitoezicht, begeleiding van ontgravingen en saneringen
- Monitoring: monitoren van bouwputten, metingen van waterspanning en doorlatendheid van de grond, hellingmetingen, metingen van de gronddruk, deformatiemetingen.
- Advisering: funderingen, grondwerken, milieu.


boormethode, bemonsteringsmethode e.d.
(deltares; klik op de afbeelding voor groter)


grondmonsters bij een bodemonderzoek; gestoken boringen amsterdam (tno;
klik op de afbeelding voor groter):


Documentatie
- Artikel Wat is technisch bodemonderzoek?

- Handboek geotechnisch bodemonderzoek ondergrond (van VOTB)

Afbeeldingen: logo Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB), tabel over het verkrijgen van grondmonsters (Deltares, voorheen Geodelft) en grondmonsters TNO.

Zie vooral sonderen, maar ook edelmanboor, grondboor, grondsoort, handboor, kleef, maaiveld, visiteerijzer, wrijvingsgetal.

Eng. soil survey, soil investigation, soil analysis, soil examination, soil test