home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


saneren, bodemverontreinigingen, bedrijfssanering

 

saneren

1. In de bouw houdt de term saneren of sanering in het slopen van bouwkundig slechte woningen in een wijk waar niet alle woningen een slechte staat hebben. Het gaat er dus niet om een gehele wijk te slopen en nieuwbouw te plegen, maar alleen de slechte onderdelen te verwijderen. Op de plaats van gesloopte huizen kunnen nieuwe woningen verschijnen maar ook bijvoorbeeld een speelplaats of parkeerplaatsen. 


saneren, sloop deel van wijk oud krispijn, dordrecht;
klik voor groter:


Saneren heeft een wat negatieve klank gekregen omdat stadbestuurders, mede uit financieel oogpunt, vaak liever kantoorpanden en dure appartementen laten bouwen dan sociale woningbouw. Door verkeerde sanering van oude stadwijken of volkswijken, bijvoorbeeld door een deel een andere bestemming te geven (kantoren, bedrijven), kan de bewoonbaarheid van de binnenstad afnemen of gaat de cohesie en saamhorigheid in de wijk verloren. Juist bij oude volkswijken, waar vaak hoge werkloosheid is, kan dat negatief uitpakken. 
Soms is ook een te grote groeiverwachting van een gemeente de oorzaak van vroegtijdige sanering van oude wijken (Delfzijl). Vooral in de jaren 1960 hebben veel dorpskernen hun historische karakter verloren door te voortvarende saneringen.

Het woord saneren (gezond maken)  is ontleend, aanvankelijk rechtstreeks of via het verouderd Franse saner (gezond maken), maar in de huidige betekenissen via het Duitse sanieren (herstellen), afkomstig van het Latijnse sanare (id.), afleiding van sanus (gezond), waarvan de verdere herkomst onbekend is; bron Etymologiebank.

Eng. (saneren van een woonwijk) to redevelop, to rehabilitate; een woonwijk saneren is to redevelop a housing estate


2. Saneren of sanering van bodemverontreinigingen betekent het verwijderen van zwaar verontreinigde grond en verwijderen of schoonmaken van minder verontreinigde grond als die grond een functie heeft die dat vereist, bijvoorbeeld bij woningbouw of agrarisch gebruik (het zogenoemde functionele sanering). De Wet Bodembescherming eist dat de bodem geschikt moet zijn voor de functie die deze bodem vervult; de multifunctionele sanering waarbij altijd alle grond afgegraven moet worden in een bepaald gebied, is niet meer vereist. 

Bij erg vervuilde grond is saneren nodig, waarvoor een goedkeuring van de gemeente nodig is. Dit gaat volgens een wettelijke procedure. De bodemsanering wordt in een saneringsplan beschreven.

Verwijderen van verontreinigde grond houdt vaak in dat de grond wordt afgegraven en afgevoerd. 

Minder verontreinigde grond kan ter plaatse gereinigd worden door bijvoorbeeld:
- doorspoelen met water
- stoominjectie
- persluchtinjectie
- inbrengen van bacteriŽn in de bodem die olie afbreken (biosparging)
- speciale planten en bomen (fytoremediatie door o.m. courgette, pompoen, wilg, populier, krulzuring, duizendblad, langbladige ereprijs, vingerhoedskruid, robinia, vlier, lisdodde, maÔs, riet; de toe te passen soorten zijn afhankelijk van organische of anorganische verontreiniging).

Lichte verontreiniging van water kan plaatsvinden door helofytenfilters van o.m. riet, mattenbies, grote lisdodde enrietgras.

Ook door elektrische stroom kan de bodemverontreiniging aangepakt worden: enkele elektroden worden binnen het verontreinigde gebied geplaatst waarna de netstroom door deze elektroden de bodem opwarmt en de gechloreerde koolwaterstoffen loskomen van de bodem; door het onttrekken van water en lucht worden ze vervolgens opgepompt en gezuiverd.
Afhankelijk van de mate van verontreiniging en van de snelheid waarop de grond "schoon" moet zijn, kiest men de methode van bodemsanering. Afgraven, afvoeren van verontreinigde grond en vervangen door schone grond gaat sneller dan bacteriŽn of elektriciteit hun zuiverende werk te laten doen. 

Leeflaagsanering is de term die gebruikt wordt wanneer een laag schone grond aangebracht wordt op de vervuilde grond.

Voor elke saneringsmethode of -techniek geldt uiteraard dat controle achteraf altijd vereist is.
Voordat tot bodemsanering wordt overgegaan, zal door een bodemonderzoek de categorie en de mate van verontreiniging bepaald moeten zijn.


klik op de afbeeldingen voor groter

bodemsanering, saneren door ontgraven verontreinigd gebied, nieuwegein:


bodemsanering, saneren van een olietank:


bodemsanering, saneren door planten en bomen (pdf praktijk fytoremediatie, ovam):


Documentatie
- Fytoremediatie, bodemsanering door planten en bomen (van Ovam)

Met dank aan Syncera, bnla architecten en Ovam.

Eng. (saneren van verontreinigde grond) to clean up, to decontaminate, to remediate


3. Saneren van een bedrijf betekent meestal het wegsnijden van "spek", het afstoten van onrendabele bedrijfsdelen, het samenvoegen van gelijksoortige delen (in ieder geval vaak vermindering van de staffuncties) en soms het terugkeren naar de kernactiviteiten, hoewel dat laatste vaak gewoon een eufemisme is voor het verkopen van gezonde bedrijfsdelen om geld in het laatje te brengen (om de aandeelhouders gunstig te stemmen en voor de bonus van de directie).

Eng. (saneren van een bedrijf) to rationalize, to restructure