home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wrijvingsgetal

 

wrijvingsgetal

Door bij sonderen een kleefmantel te gebruiken en de wrijvingsweerstand te delen door de conusweerstand wordt het wrijvingsgetal verkregen.

De formule is wrijvingsgetal Rf= (fs/qc)* 100%, waarin 

fs = de plaatselijke mantelwrijving in MPa 
qc = de conusweerstand in MPa.

Uit het wrijvingsgetal kan een indicatie van de grondsoort worden afgeleid.

De volgende tabel geeft enige indicatieve waarden (boven het grondwater kunnen grote afwijkingen in genoemde relaties voorkomen).

     
grondsoort conusweerstand [MPa] wrijvingsgetal [%]
grind 15-30 0,2 - 0,5
grof zand 5-25 
(meestal > 10)
0,4 - 0,6
zand > 5 0,6 - 1,0
zand, siltig > 4 0,8 - 1,4
zand, kleiig > 2 1,0 - 2,0
leem 1 - 3 2,0 - 4,0
klei, vast   0 - 8 2,0 - 4,0
klei, matig  0 - 4 3,0 - 5,0
klei, slap   0 - 2 4,0 - 6,0
potklei 2 - 5 5,0 - 7,0
venige klei  0 - 6 5,0 - 8,0
veen 0 - 4 5,0 - 10,0voorbeeld van conusweerstand, wrijvingsweerstand en wrijvingsgetal;
klik voor groter! (fugro geoservices):


tabel uit voormalige nen 6740 met conusweerstand (qc) van verschillende grondsoorten, samenstelling en compactheid; in de tabel is gravel grind en peat veen;
klik voor groter!


NEN 6740 (ingetrokken in 2012) behandelde Geotechnische eigenschappen; sinds februari 2013 is de vigerende norm NEN-EN-ISO 22476 Geotechniek en eventueel NEN-EN 1997. Geotechnisch ontwerp.

Met dank aan Sweco (Grontmij) (tabel) en Fugro Geoservices (sonderingsgrafiek).

Zie ook bodemonderzoek, Voorbeeld sonderen, kleef.