home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


startup onderneming, bedrijf beginnen

 

startup onderneming

Ook: start-up. Voor de startende ondernemer is een businessplan/businesscase/businessmodel bijna altijd een vereiste om aan geld te komen om zijn ideeŽn in een product of dienst om te zetten. 
Het is in de startfase belangrijker ťťn klant of een paar potentiŽle klanten te hebben waarmee je samen het product goed kunt "uitproberen" dan een (hopelijk) grote markt aan te spreken met een onvolwaardig product.
Praat met YES!Delft of Young Startup of anderen die ervaring hebben met het op de markt brengen van een nieuw product.
Kijk vooral eens op de site van Investormatch, een fors investeerdersnetwerk dat investeerders aan ondernemers koppelt ("meer dan 1000 investeerders in het netwerk, direct contact tussen ondernemer en investeerder, ervaren team staat klaar om u te begeleiden, financiering tegen aandelen en/of lening").

Voor een innovatieve omgeving waar veel startups werken: RDM Campus, een "innovation dock" van ruim 10.000 m2 waar bedrijfjes met een slim idee een kavel kunnen huren (of kijk voor samenwerkingsprojecten eens op RDM Centre of Enterprise): "De aanwezigheid van high tech prototype- en testfaciliteiten en het samenwerken met vele andere innovatieve bedrijven, studenten en onderzoekers geven energie om met jouw ideeŽn de markt te veroveren. Spraakmakende bedrijven als Ampelmann, Studio RAP en Van Dalen Products gingen je al voor."

Businesscase, businessmodel voor jonge of startende ondernemers (Elemental water makers)
"Het is onmogelijk om vanachter je computer een businessmodel te ontwikkelen. Wat je nodig hebt is:
- contact met potentiŽle klanten om de werkelijke behoefte te peilen
- uitwisselen van ervaringen met andere ondernemers om je te helpen structureren
- overleggen met coaches om je te helpen structureren
- contact met YES!Delft die veel hulp biedt aan high-tech entrepeneurs in spť"
- om fondsen of subsidie te verkrijgen is de marktpotentie van een product zeer belangrijk
- wees op tijd met subsidieaanvragen (voordat je het traject van een innovatie ingaat).
Pas wat later komt het contact met banken of wordt crowdfunding toegepast om aan geld te komen voor de investeringen. Yes!Delft bemiddelt ook bij het verkrijgen van een startkapitaal.

"Zoek uit wat eventuele kopers goed vinden aan je product/prototype en wat ze anders willen; pas het snel aan" (Eric Ries). 

Laat zien dat je product werkt! En welk probleem het oplost.

"Als je jong bent, is het starten van een onderneming misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar het moment is juist goed:
- je bent financieel nog "onafhankelijk" (als student ben je gewend met weinig inkomen rond te komen, mogelijk wat hulp van je ouders, red.)
- je hebt geen gezin dat zijn aandacht opeist (en een vast inkomen meer of minder vereist, red.)
- je hebt veel energie.
Ondernemen is een manier om in korte tijd veel te leren en daarnaast geeft het je de ruimte om je eigen ideeŽn om te zetten in een (technische) ontwikkeling en die ook zelf te realiseren. Belangrijk is ook dat je zelf een werkcultuur kunt scheppen waarbij iedereen het gevoel heeft dat hij een werkelijke bijdrage levert. En het is natuurlijk ook spannend en het geeft veel inspiratie. De pieken zijn hoger, de dalen dieper..." (Peter Madlener en Wouter Riedijk van MOCS in Techniek & Wetenschap, Technisch Weekblad, 2013-11)

"Leer je verdiepen in andermans standpunten in plaats van feitelijkheden waar ingenieurs toe geneigd zijn. Een ander belangrijke wijsheid is: Weten is zweten (waarmee bedoeld wordt dat het eigenlijke werk pas begint na het meten)." (Dr.ir. Joost Visser)

"Ondernemen is durven mislukken", stelt Tarek Ghobar, initiatiefnemer van de Nederlandse variant van FailCon. "De angst voor een faillissement maakt vaak meer kapot dan het faillissement zelf. Soms moet je ergens de stekker uit durven trekken, zodat je weer naar de toekomst kunt kijken."
In de VS is het eerder een voordeel als je na een mislukte onderneming weer een onderneming opzet, omdat je van je fouten leert en je het de volgende keer beter doet.
"Belangrijk bij een startup is dat je weet of er klanten zijn die jouw product of dienst nodig hebben. Vanuit die gegevens kun je een businessmodel opstellen en nagaan welke vraagtekens er zijn. Die vraagtekens moeten zo snel mogelijk duidelijk zijn. Teveel innovaties bij een product werkt nadelig; dat geeft teveel onzekerheid, zeker bij potentiŽle klanten." (Jan van Kranendonk)
"Faal snel en vaak, want zo leer je het meest" (Eric Ries). 

Als je iets niet kunt of weet en die vaardigheid of kennis heb je echt nodig voor je bedrijf: ga niet steeds proberen het te leren, maar neem (eventueel tijdelijk) iemand aan die dat wel kan of weet. Dat ontlast je van heel veel zorgen en de kosten zijn niet in verhouding tot de mislukte pogingen van jezelf. Als je die persoon niet kunt betalen, biedt hem dan een aandeel(tje) in je bedrijf aan. 

Elke ochtend even bij elkaar komen. Bij de koffie/thee, of juist rond de tafel, even heel kort de status van het project doornemen. Problemen komen zo sneller boven water. Sommige mensen willen nog wel eens treuzelen als er problemen zijn, ze willen het eerst zelf helemaal uitzoeken, maar dat werkt vaak niet of dat duurt gewoon te lang. Niet iedereen vraagt op tijd hulp. Maar voor allen geldt: hou het kort (tenzij er natuurlijk een echt probleem is, maar ga daar zoveel mogelijk buiten deze miniatuur-vergadering dieper op in). 

Een paar andere, zeer bruikbare uitspraken (o.m. van Janneke Niessen):
- wees niet altijd "te eerlijk", want dat werkt in je nadeel (het is niet de bedoeling dat je liegt, maar te bescheiden zijn is ook niet goed)
- praat over waar je aan werkt, en met trots en enthousiasme
- start op tijd met het binnenhalen van kapitaal, eventueel via crowdfunding
- weet welke klanten je kunt hebben
- praat met potentiŽle klanten!; welke problemen heeft de klant en welke wil je oplossen?
- maak je markt niet te groot
- probeer niet in ťťn keer het ideale te bereiken, maar experimenteer en maak een prototype
- bedenk dat de weg van een prototype naar een bruikbaar (serie)product behoorlijk lastig kan zijn
- vaak is een combinatie belangrijk van bestaande ťn nieuwe kennis
- als er geld voor is, huur dan mensen in die beter zijn dan jijzelf (zoek ervaren professionals die desnoods partners kunnen worden)
- stuur medewerkers weg die geen meerwaarde geven
- stel de omschrijving van een patent (octrooi) niet te beperkt op omdat dat de bruikbaarheid in andere technische gebieden verkleint (wellicht kan het patent in een andere markt toegepast worden)
- je hoeft niet alles zelf te (laten) fabriceren: een goed patent kan in licentie worden gegeven aan anderen, zeker als het in meer markten bruikbaar is
- zorg er wel voor dat alle software die ontwikkeld wordt, jouw eigendom is/wordt (medewerkers of freelancers kunnen er wel eens met een idee vandoor gaan)
- soms wordt een startup door een groter bedrijf overgenomen omdat de cultuur van een bedrijf dat innoveert niet overeenstemt met het grote bedrijf
- soms wordt een nieuwe ontwikkeling binnen een groot bedrijf in een aparte startup geplaatst (ook vanwege de cultuur of omdat de winst te klein of omdat het product niet in het productassortiment past).
(Onder meer uit een artikel van Thomas van de Sandt in Techniek & Wetenschap (Technisch Weekblad, 2014-11), waaruit blijkt dat ondernemers die al een keer failliet zijn gegaan een grotere kans hebben om een startup tot een succes te maken dan de ondernemers met hun eerste bedrijf.)

Wanneer het aankomt op een presentatie voor een groter publiek, bedenk dan het volgende dat een beetje overdreven lijkt, maar toch kan ook kan helpen meer zelfverzekerd over te komen (met dank aan NRC):
- kijk rustig de zaal in (niet naar een punt in de verte maar naar mensen in de zaal, dat staat actiever)
- plankenkoorts verdwijnt bijna altijd na de eerste 3 minuten
- gebruik eventueel de drieslag (drie dingen achter elkaar, voorbeeld: veni vidi vici), het contrast (zet twee dingen tegenover elkaar, voorbeeld: wie niet horen wil, moet voelen), de tegenstelling (draai een zin om, voorbeeld: niet leven om te werken maar werken om te leven) en de anafoor (herhaling dezelfde woorden aan begin van aantal opeenvolgende zinnen, voorbeeld: ik zet geen handtekening als..., en dat herhalen met steeds een andere reden).

Voor mensen die bij een startup willen werken:
- je kunt meegroeien met het jonge bedrijf
- je krijgt meestal meer verantwoordelijkheid dan bij een oud of groot bedrijf
- je moet geen 9-tot-5-mentaliteit hebben
- je moet veel zelf ontdekken en leren
- het concept van de startup moet bij je passen
- zijn de plannen realistisch? je moet kunnen accpeteren dat de startup mislukt en je baan weg is  
- de startup bestaat (in ieder geval in de begintijd) uit een klein, meestal hecht team; je moet wel met elkaar op kunnen schieten.

Bij een startup gaat zoiets bijna vanzelf, maar als dat niet zo is, kan het interessant zijn elke dag een korte pauze te hebben waarbij iedereen betrokken is, oneerbiedig een soort speelkwartiertje. In Zweden wordt dit de fika genoemd, bedoeld om gezamenlijk een pauze te hebben waarin je even los van de werkstress met elkaar kunt kennismaken, praten, eventueel creatieve ideeŽn kunt uiten:
- je verlaat je werkplek (geldt voor iedereen, van elk niveau)
- je ontmoet elkaar bij bijvoorbeeld de koffie-automaat
- je kunt (nieuwe) ideeŽn makkelijker uitleggen omdat de sfeer gemoedelijk is
- het is juist niet de bedoeling specifieke onderwerpen te hebben van gesprek (dus geen zeepkistsessie-achtige toespraak, geen "vandaag gaan we het hebben over" e.d.)
- het kwartiertje in een gemoedelijke omgeving met anderen uit het bedrijf (ongeacht afdeling en niveau) is het belangrijkst.

Voor bestaande bedrijven die de snelheid en beslisvaardigheid van startups willen hebben: InnoLeaps.

Intellectual Property (IP)
Met betrekking tot intellectueel eigendom (IP, Intellectual Property) verwijzen wij naar octrooidatabases Espacenet en Patentscope. Let op (in ieder geval bij Espacenet): 
- pas 18 maanden nadat een octrooi is ingediend/aangevraagd, wordt het octrooi gepubliceerd
- octrooien zijn vaak bewust vaag gesteld, dus zoeken op trefwoorden is moeilijk; je moet eigenlijk een beetje thuis zijn in het systeem met ongeveer 200.000 classificatiecodes, hoewel je uitgaande van een relevant octrooi met die classificatiecode verder kunt zoeken.

Meer informatie bij YES!Delft, Young Startup en eventueel Crowdfunding, Kickstarter, CrowdAboutNow, Lendico, GeldVoorElkaar, DB&P / Investormatch, Ondernemersplein en Kamer van Koophandel.

Zie ook eventueel competenties, agile werken, management, lean bouwen, het nieuwe werken (hnw), het boek "The Lean Startup" van Eric Ries.