home

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


gebreken van woningen

 

gebreken van woningen

De Vereniging Eigen huis heeft ooit een lijstje samengesteld met specifieke attentiepunten per bouwperiode. Aangevuld met andere bronnen levert dit de onderstaande tabel aan mogelijke gebreken. Voor een iets andere benadering, ook met onderhoud aan balansventilatie e.d., zie het Gebrekenhuis van de Vereniging eigen Huis.

   

bouw-
periode

veel voorkomende
gebreken

algemeen

Water in kruipkelder (kruipruimte) (grondwaterstand te hoog of te laag, omdat het Hoogheemraadschap / Waterschap en Gemeente zelden de verantwoordelijkheid wil nemen)
Dakproblemen, vooral bij platte daken (slechte waterafvoer, geen of onvoldoende noodafvoer (noodoverloop), noodafvoer op foutieve hoogte, geen goed afschot, wateraccumulatie, te veel sneeuw- en waterbelasting, extra windbelasting door plaatsen zonnepanelen, airco's e.d. op dak (extra gewicht en windvang), lekkage groendak, niet voldoende bevestigde dakpannen (niet alleen bij bijna loodrechte daken), slechte staat dakbedekking, loslatende dakbedekking door een slechte hechting met de ondergrond, condensatie door verkeerde warmte-isolatie, vooral bij industriŰle bouw dakconstructie te krap gedimensioneerd waardoor meer kans op instorten dak)
Schilderwerk: slechte kwaliteit, slechte hechting

1980-heden

Ventilatieproblemen (mechanische ventilatie foutief of met verslechterde capaciteit; lawaai van de mechanische ventilatie; geen goede manier om (zelf) ventilatie te regelen)
Plat dak: dakbedekking van slechte kwaliteit (gescheurd bitumen onder invloed van UV; kleine scheuren worden ook groter door vocht (vorst))
Asbest
Betonrot (vloeren, balkons)
Aangetast houtwerk (houtrot, zwammen, ongedierte)
Aangetaste houten heipalen (grondwaterstand te laag)
Te lange loodslabben waardoor het lood gaat scheuren (later werd geŰist dat elke loodslabbe maximaal 1,5 m mag zijn)
Tussenwanden van gipsplaten
Mogelijk nog vurenhouten kozijnen (rot sneller, vooral bij de verbindingen)
Woonerven met smalle straten en weinig parkeergelegenheid
Drive-in-woningen / Woonkamer op 1e verdieping
Slaapsteden
Hoogbouw
Verregaande isolatie zonder goede ventilatie
Weinig parkeergelegenheid, soms in eigen voortuin, soms eind verder op grotere algemene parkeerplaats
Nauwelijks of helemaal geen tuin (woningen aan het water met alleen een steigertje; woningen met alleen een minimaal terrasje, soms aan "gemeenschappelijk" grasveld)
Woning "rond" een lift
Gevelplaten die loslaten

1960-1979

 

 

Onvoldoende isolatie (bijvoorbeeld geen spouwmuurisolatie, slechte geluidsisolatie bij woningscheidende muren, onge´soleerd houten dakbeschot, geen dubbel glas)
Foutieve isolatie
Geen duurzame bouw
Loden leidingen
Bedrading elektra verouderd
Vochtproblemen (slecht of verkeerd ge´soleerd, optrekkend vocht, iets boven maaiveld geen vochtremmer of ingemetselde slabbe tegen opstijgend vocht)
Olietank mogelijk aanwezig (certificaat vereist van verwijderen of schoonmaken)
Doorgestorte betonvloeren (koudebruggen)
Asbest
Houten vloeren
Plat dak: dakbedekking van slechte kwaliteit (gescheurd bitumen onder invloed van UV; kleine scheuren worden ook groter door vocht (vorst))
Betonrot (vloeren, balkons; Kwaaitaalvloeren e.d.)
Aangetast houtwerk (houtrot, zwammen, ongedierte)
Aangetaste houten heipalen (grondwaterstand te laag)
Vurenhouten kozijnen (rot sneller, vooral bij de verbindingen)
Buitenriolering mogelijk gescheurd of verouderd (asbestcement)
Geen centrale verwarming
Open cv-ketel (gebruikt zuurstof uit de ruimte)
Slecht voegwerk (revolutiebouw)
Scheuren in metselwerk
Schuren met abc-golfplaten
Galerijwoningen

Weinig parkeergelegenheid, soms in eigen voortuin, soms eind verder op grotere algemene parkeerplaats
Muurproblemen (geringe hechtsterkte metselspecie, onvoldoende ankers per vierkante meter, onvoldoende hechting spouwankers aan buitenblad, corrosie van spouwankers, geen horizontale of verticale dilataties, geen metselwerkondersteuning, betonrot neusconstructies waardoor metselwerk niet goed meer ondersteund is; vooral de buitenbladen van metselwerk van kopgevels van hoogbouw laten nog wel eens te wensen over, met instortingsgevaar; geen of zeer magere isolatie)
Heteluchtverwarming; nadelen van vooral oudere versies van heteluchtverwarming: moeilijk temperatuur te regelen in slaapkamers e.d. omdat alle ruimten via roosters verwarmd worden, snel warm na aanzetten verwarming maar ook snel weer koud na uitzetten verwarming, vervangen ketel is duur, droge lucht, lawaai van de ketel, geruis van de lucht in de kanalen en roosters, schoonmaken roosters elke paar maanden, luchtbuizen (laten) schoonmaken elk jaar, stof dwarrelt door de ruimte (zeker bij inschakelen verwarming na de zomer), "verbrande lucht" bij inschakelen verwarming na  de zomer, tocht, luchtdichtheid van woning is belangrijk en dat ontbreekt nogal bij oudere bouw), koudeval bij ramen en bij verkeerde installatie luchtjes uit keuken ook in slaapkamers e.d.

vˇˇr 1960

 

 

Grenenhouten funderingspalen met paalrot (vooral oudere gebouwen; kenmerken van funderingsproblemen zijn scheuren in de gevel, scheefstand en kieren tussen kozijn en metselwerk)
Aangetast houtwerk (houtrot, zwammen, ongedierte zoals huisboktor en houtworm (pdf Rentokil))
Aangetast voegwerk (verweerd, los)
Bedrading elektra verouderd
Vochtproblemen (slecht of verkeerd ge´soleerd, optrekkend vocht, iets boven maaiveld geen vochtremmer of ingemetselde slabbe tegen opstijgend vocht)
Olietank mogelijk nog aanwezig (certificaat van verwijderen of schoonmaken)
Geen of onvoldoende isolatie (muren, vloeren, daken, ramen)
Geen spouwmuren of geen spouwmuurisolatie
Slechte geluidsisolatie bij woningscheidende muren
Onge´soleerd houten dakbeschot
Asbest
Houten vloeren (balkkoppen kunnen verrot zijn)
Aangetaste houten heipalen (grondwaterstand te laag)
Vurenhouten kozijnen
Buitenriolering mogelijk gescheurd of verouderd
Loden waterleiding
Geen centrale verwarming
Oude dakpannen geschilferd of gebroken
Veel kieren in de buitenschil (met als gevolg minder goede isolatie en bijvoorbeeld muizen)
Scheuren in metselwerk
Schuren met abc-golfplaten


"Verborgen gebreken zijn gebreken die redelijkerwijs niet eerder konden worden geconstateerd."

Het herkennen van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning (van Rioned, koepelorganisatie voor de rioleringszorg)

Zie ook bouwfouten.

Eng. gebrekenlijst: schedule of defects, schedule of outstanding works, snagging list, punch list (Am.)