home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


multidisciplinair team

 

multidisciplinair team

Een multidisciplinair team is een groep specialisten, waarvan velen of allen in een ander vakgebied, die samenwerken aan een bepaalde opdracht waarbij kennis in de verschillende vakgebieden ingebracht wordt om de opdracht tot een succes te maken. Vaak zijn de teamleden niet alleen vertegenwoordigers van een andere vakgebied, maar ook afkomstig van verschillende afdelingen binnen een bedrijf wat teamvorming kan bemoeilijken maar ook juist kan vergemakkelijken ("ha, eindelijk mijn blik vergroten").

Aspecten 
- er verandert veel in de maatschappij, in bedrijven en in bedrijf-klant-relaties
- doorlooptijden worden steeds korter (om de concurrentie vr te blijven en om klanten te behouden)
- vakmensen moeten niet blindvaren op hun specialisme en op bestaande protocollen
- problemen worden vaak afgeschoven naar anderen (andere afdelingen) of blijven vaak "binnen de afdeling" (tot het probleem vanzelf groter wordt)
- de teamleden accepteren elkaars inbreng
- de teamleden moeten goed met elkaar overweg kunnen (geen oud zeer, geen stilgevallen types, geen haat en nijd)
- belangrijk is "openstaan voor nieuwe ideen, actief vragen stellen om een dialoog op gang te brengen, interesse tonen en nieuwsgierig zijn"
- een multidisciplinair team kan ook uit leden van verschillende bedrijven bestaan (bijvoorbeeld om een probleem met een gebouw op te lossen). 

Voordelen van een multidisciplinair team
- door de verschillende specialisten en specialismen komen eventuele problemen van een oplossing, nieuwe methode o.d. eerder aan het licht
- het resultaat staat voorop; alle aandacht dient zich daar op te richten 
- soms is er strijd tussen afdelingen en worden ideen of plannen van een andere afdeling niet geaccepteerd (vooral in ambtelijke organisaties)
- korte lijnen en veel specialismen kunnen de oplossing van een probleem versnellen (elke specialist kan immers ook weer bij zijn collega's te rade gaan)
- teamleden staan open voor elkaar; wat voor de n een eenvoudige oplossing is, kan de ander in grote problemen brengen
- overleggen met mensen vanuit andere disciplines kan de onzekerheid, onduidelijkheid en ongrijpbaarheid van de opdracht (gedeeltelijk) wegnemen
- teamleden leren van elkaars kennis en kunde
- in de bouwwereld en in de software-wereld zijn multidisciplinaire teams zeer vruchtbaar gebleken.

Nadelen van een multidisciplinair team
- de specialist neemt uit gemakzucht, lafheid of angst zelf geen beslissing meer, maar wacht op de vergadering van het multidisciplinaire team
- traditionele patronen worden niet doorbroken maar de leden blijven in hun schulp zitten
- er wordt teveel gepraat, te weinig geluisterd en vooral te weinig actie ondernomen
- er wordt (veel) te lang gewacht met een beslissing, men veronderstelt dat iedereen immers zijn mening moet geven
- niemand voelt zich verantwoordelijk voor een oplossing of voor opvolging van het probleem n niemand is blijkbaar vaak niet verantwoordelijk
- een specialist wil zich niet mengen in het specialisme van een ander (omdat hij dat zelf ook niet wil)
- er wordt teveel doorgeschoven naar de volgende vergadering van het multidisciplinaire team
- er worden steeds nieuwe of gewijzigde protocollen gemaakt om alles in de hand te kunnen houden (maar waardoor alles enorm vertraagt).

Kritische noot
- in de medische wereld zijn multidisciplinaire teams helaas vaak uitgegroeid tot vertragers en tijd- en geldverslinders; in de protocollen-wereld van medici wordt vaak het herstelplan verschoven (nog een onderzoek erbij voordat we kunnen  beslissen), wordt veel te lang gewacht met een beslissing, niemand voelt zich verantwoordelijk voor een spoedig herstel van de patint, de patint krijgt pas na dagen te horen wat besloten is waarna nog een afspraak gemaakt moet worden voor een nieuw, veelal nutteloos onderzoek (veel kosten met een miniem resultaat, maar het multidisciplinaire team is heilig)
- ook in de politiek komen slechte voorbeelden voor: de trage werkwijze, de wisselend lacherige, laconieke, afzijdige en tegenstrijdige opmerkingen en volhardend hun fouten ontkennend, heeft experts in de Corona-tijd een zeer slechte naam bezorgd; het gewone volk kotst niet onterecht van als wat "expert", "deskundige" of "specialist" is; dat onvolwassen gedrag van politici en "deskundigen" is men (helaas) meestal wel zeer snel vergeten; met de verkiezingen laat het volk zich toch weer bedriegen. 

Verg. agile werken, bouwteam, competenties, delegeren, management, mindmapping, faalkosten, het nieuwe werken, startup-onderneming.