kunstwerk

Een kunstwerk (bouwkundig of civieltechnisch kunstwerk) is een door mensen gemaakt bouwkundig of civieltechnisch object dat niet voor permanente bewoning en voedselproductie bestemd is. Een kunstwerk is ook een "constructie of installatie in de infrastructuur die één of meer functies vervult".
Meestal worden kunstwerken uitgevoerd in beton, metselwerk, staal, hout of kunststof.

Kunstwerken kunnen o.m. verdeeld worden in:

Een hoogst enkele keer wordt de afkorting CTKW gebruikt (CivielTechnisch KunstWerk).