home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


vol en zat

 

vol en zat

De term vol en zat wordt op diverse manieren toegepast:
- Bij het metselen houdt vol en zat in dat alle ruimte tussen de bakstenen en de voegspecie volledig gevuld is, zodat er geen lucht wordt ingesloten (geen "holle ruimten") en het risico op uitspoelen van cement of kalk (uitbloeiingen) verminderd is. Ook in de voegspecie zelf mogen dus geen open ruimten zijn. Vol en zat metselwerk laat minder vocht door dan een verdiepte of teruggehouden voeg (zie voegtypen) of wanneer later een aparte lint- en stootvoegen worden aangezet. De voeg kan bij vol en zat metselwerk zelfs in eerste instantie iets buiten het steenwerk uitsteken. Bij het doorstrijken is vol en zat metselen een vereiste.
Aan de binnenzijde van de spouw is het beter vol en zat niet te overdrijven omdat er dan speciebruggen kunnen ontstaan en vocht in het isolatiemateriaal kan treden.
- Bij stucwerk houdt vol en zat in dat een bouwelement (zoals een profiel) volledig ingebed is in de specie.
- Bij vloeren is vol en zat "het in overmaat aanbrengen van een strooimateriaal in een hechtlaag, zodanig dat na verharding van de hechtlaag los materiaal van de vloer kan worden verwijderd".


behoorlijk vol en zat; vergelijk andere
typen metselvoegen:


Met dank aan Bedrijfschap Afbouw en Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB.

Eng. in a full bed