home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


stootvoeg, staande voeg, verticale voeg

 

stootvoeg

Ook: staande voeg. De stootvoeg is de verticale voeg bij metselwerk. (De horizontale voeg heet lintvoeg.)
Bij het zogenoemde "doorstrijken" wordt de voeg in dezelfde arbeidsgang gemaakt als het metselwerk: de specie wordt bij het aanbrengen van de metselstenen licht naar buiten geduwd en na ongeveer een half uur kan deze specie bij de voegen afgewerkt worden met een voegspijker of voegroller.
Als niet doorgestreken wordt, worden stootvoegen volgewerkt door een bal mortel in de hand te nemen en met de andere hand deze mortel met de voegspijker in de voeg te werken. Wordt de muur te droog, bevochtig deze dan opnieuw. 
Na het voegen: borstel na om overtollige mortel te verwijderen. 

Open stootvoeg
Een open stootvoeg is een staande voeg zonder voegspecie:
- voor een bepaalde beluchting van de spouw  
-
als uitlaat om water naar buiten af te voeren
Open stootvoegen vinden we bij alle horizontale beëindigingen van het metselwerk, zoals boven een kozijn, bij de dakaansluiting, vlak boven het maaiveld en boven ingemetselde waterkeringen. 
Voor voldoende afvoer moet één stootvoeg per 3 à 4 strekken worden opengelaten. Bij de fundering wordt wel eens overwogen om 1 stootvoeg per 2 strekken aan te houden. Vlak boven het maaiveld vinden we open stootvoegen voor ventilatie en vlak boven de fundering voor afvoer van water uit de spouw.
Voor de aanduiding niet-geventileerde spouw mogen uitsluitend open stootvoegen ter plaatse van de fundering en boven kozijnen zijn aangebracht terwijl de stootvoegopening maximaal 500 mm per m2 metselwerk mag bedragen; de Rc van de muur mag dan met 0,18 verhoogd worden. Er treedt nauwelijks warmteverlies op bij deze zogenoemde niet-geventileerde spouwmuren.
Voor een zwak-geventileerde spouw geldt: 1 open stootvoeg per 1-1,5 m aan boven- en onderzijde gevel (500-1500 mm2 ventilatie-opening per m2 gevelvlak); de Rc mag met 0,09 verhoogd worden. 
Stootvoegloos metselwerk geeft de meeste ventilatie en dat geeft een sterk-geventileerde spouw; de Rc wordt niet verhoogd, maar ook niet verlaagd. 

Stootvoegloos werk
Soms wordt (vrijwel) zonder voegen gewerkt of zonder stootvoegen (stootvoegloos werk), maar dan moeten de metselstenen zeer exact dezelfde maat hebben; voorbeelden zie bij voeg. Bij gebruik van lijm in plaats van voegmortel wordt de stootvoeg soms weggelaten. De lijmlaag in de lintvoeg is meestal veel dunner dan de cementvoeg.
Nadelen zijn:
- vergroot risico van teveel hemelwater in de spouw door het ontbreken van gevulde (stoot)voegen; vooral bij vensters kan teveel water problemen geven
- er moet secuurder gewerkt worden; een lichte afwijking in de dikte van de lijmlaag geeft al een afwijkend beeld te zien 
- de muur kan een wat doods uiterlijk krijgen met die extreem dunne voegen. 
Voordeel is:
- kan archtectonisch interessant zijn
- hoogstwaarschijnlijk zal er geen of minder uitbloeiing en witte uitslag zijn (er is geen of minder cementvoeg). 

Voor berekening van de breedte van de stootvoeg, zie bij koppenmaat.

Stootvoegroosters dienen om de spouw te ventileren en toch te vermijden dat ongedierte de spouw binnentreedt (ook bijen en wespen hebben veel interesse in openingen in muren).


open stootvoegen boven een raamkozijn:


open stootvoeg met een
stootvoegrooster tegen allerlei ongedierte (zie ook het bijenbekje):


open stootvoeg in een bouwtekening, vaak met tekst:


Afbeelding rechtsboven Brico.
Zie voegtypen, schema metselverbanden, bouwlood.

Eng. perpend (joint), head joint (Am.); open stootvoeg is open perpend