home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


symbool, teken

 

symbool

Ook: teken. Een symbool is een bondige verbeelding van een begrip. In formules is het symbool vaak een letter, in bouwkundige tekeningen is het vaak een grafische representatie. 
Bij een bouwproject horen alle partijen op eenzelfde manier de bestektekeningen te interpreteren. Bij bijvoorbeeld elektrische installaties wordt gebruik gemaakt van de symbolen die vermeld zijn op de eerste tekening hieronder (Jellema bouwtechniek deel 6a). 
Van diverse beroepen zijn symbolen bekend, zoals voor de timmerman (afbeelding rechts).

Ook pictogrammen en iconen zijn symbolen; zie verder bij symbolen in bouwtekeningen.


icons uit de computerwereld:


De term symbool (zinnebeeld, voorstelling) is ontleend aan het Latijnsesymbolum (herkenningsteken), uit het Griekse sumbolon (afgesproken herkenningsteken, parool), van sumballesthai (samenkomen met, (z'n mening) toevoegen, vergelijken), van sun (samen) en ballein (werpen). Oorspronkelijk hadden twee mensen als herkenningsteken ieder een stuk van een gebroken voorwerp; men kon dan ter identificatie de beide stukken aan elkaar passen. Bron Etymologiebank.

Zie ook merkteken, semiotiek.

Eng. symbol, conventional symbol