home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bestek, lastenkohier

 

bestek

Vlaanderen: lastenkohier. "Het bestek is hoofdzakelijk een uitgebreide technische beschrijving van een bouwwerk waarin de bestekschrijver vastlegt hoe een project gebouwd moet worden."
Het bestek is de beschrijving van het te maken werk, inclusief de materiaalkeuze, de opleveringsdatum en de prijs met alle administratieve voorwaarden en voorschriften waaronder dit dient te gebeuren. De architect is degene die een bestek maakt naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever. Het bestek en bijbehorende bestektekeningen zijn de basis voor het de offerte en het contract tussen opdrachtgever en (hoofd)aannemer (aanneemcontract).
Delen van het bestek (vooral de tekeningen hiervan) worden ook gebruikt om bij de diverse instanties goedkeuring aan te vragen om zo tot een omgevingsvergunning (oude term: bouwvergunning) te leiden. 
Probleem bij het bestek is dat er eigenlijk geen interpretatieverschillen mogen bestaan van bouwelementen en -methoden. Bij het opstellen van het bestek dient daarom zoveel m mogelijk gecommuniceerd te worden. De opdrachtgever speelt ook hierin uiteraard een belangrijke rol (wordt nog wel eens vergeten). 

Met dank aan o.m. STABU.

Zie ook algemene voorwaarden, Bestekdeskundigen BNB.

Eng. (construction) contract documents; 
Fr. devis