home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


meterpeil, meterstreep

 

meterpeil

Ook, soms: meterstreep, "1 meter boven peil". Het meterpeil is een vast referentiepunt (streep) op de muur op 1 meter boven de bovenkant van de afgewerkte vloer. 
Het meterpeil is het merkpunt dat horizontaal met een rotatielaser op de muren wordt aangegeven op exact 1 meter, of met waterpas wordt bepaald en dan met de hand wordt aangebracht op de muren (krijt, potlood o.d.; het meterpeil kan in alle hoeken van de ruimte worden aangebracht).

Het meterpeil (ook wel de meterstreep genoemd) wordt o.m. toegepast:
- bij de beoordeling of de beoogde hoogte van de vloeropbouw haalbaar is ("conform de uitvoeringseisen NEN-norm")
- bij het bepalen van de hoogte van de diverse vloeren aan de hand van het meterpeil (om onnauwkeurigheid te vermijden bij het aanleggen van de diverse vloeren, draagvloer/constructievloer, dekvloer/afwerkvloer)
- om het uitzetten van raamkozijnen, deurkozijnen, trappen e.d. correct uit te voeren (het meterpeil is een vast referentiepunt)
- om de lagenmaat te bepalen ("het 1 meter peil wordt 1 meter boven de vloer afgetekend op het metselprofiel")
- om de bebouwde oppervlakte van een bouwwerk te meten (de bovengrondse bouwonderdelen wordn buitenwerks vanaf 1 meter boven peil meegerekend, dan worden geen treden bij voordeur e.d. meegenomen).

Zo kan het meterpeil gebruikt worden om terugwerkend bij een renovatie de vloeren op de juiste hoogte te laten starten en te laten eindigen:
- als je de vloeren verwijdert, heb je geen referentiepunt meer hoe hoog precies de vloer + afwerkvloer moet komen
- als de vloer nog aanwezig is, of het gewenste peil op een andere manier toch bekend is, kun je op de muren een streep trekken (eerst met laser aan te geven)
- met de meterstreep en een afwerkvloer van 5 cm dik, kun je met een lat (of liniaal) van 100+5 cm vanaf de meterstreep naar beneden bijvoorbeeld op de muur aangeven dat dat de bovengrens is van de constructievloer
- als de dikte van de draagvloer bijvoorbeeld 20 cm moet worden, heb je een lat van 100+5+20 cm nodig om de onderkant van de constructievloer aan te geven.


de (gele) rotatielaser geeft het meterpeil aan (berkers vloerenbedrijf):


meterpeil (of ander referentiepunt) met de rotatielaser (zweestek):