home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Orden, de vijf orden

 

de vijf orden 

Over de Romeinse bouwkunst is veel schriftelijke informatie bewaard gebleven, namelijk in de "Tien boeken over Bouwkunst" uit ca. 25 v. Chr. van Vitruvius, een officier in het leger van Julius Caesar in de 1e eeuw v. Chr. De afmetingen van de orden zijn afhankelijk van de modulus (specifieke maten).
Voor veel architecten in de late Middeleeuwen en de Renaissance was dit een zeer invloedrijke bron van informatie. Vitruvius besteedde niet alleen aandacht aan klassieke ontwerpprincipes als symmetrie en harmonie, maar ook aan de techniek van het bouwen. Hij onderscheidde vijf orden: de Dorische, Ionische, Korintische, Toscaanse en composiet orde. 
De werken van bijvoorbeeld Leon Battista Alberti (1404-1472) hebben veel invloed gehad op het gebruik van de orden in de Renaissance.

De Dorische, Ionische (Attische) en Korintische orde zijn oorspronkelijk de Griekse orden.
De Toscaanse en de composier orde zijn Romeinse toevoegingen.


De kapitelen van alle orden op een rijtje. 
Van links naar rechts: Dorisch, Ionisch, Korintisch, Toscaans en composiet:Het hoofdgestel van de 5 orden, Grieks en Romeins.

Dorisch Grieks, Dorisch Romeins, Ionisch:Korintisch, Toscaans en composiet:


De zuilen van drie van de vijf orden; let nu vooral op de basis:


griekse bouwkunst; dorisch, ionisch, korintisch; 
klik voor groter (uit "houses: the illustrated guide to construction, design and systems", van henry s. harrison):


Zie ook de Griekse bouwkunst voor details.