home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


metope, metoop

 

metope, metoop

De metope is bij de Dorische orde in het fries het gebied tussen de trigliefenversierde metope tussen de trigliefen van het parthenon:


Het woord metope is Grieks: meta (tussen) en ope (opening), d.w.z. tussen de trigliefen.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. guttae.

Eng. metope, intertriglyph