home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


metope, metoop

 

metope, metoop

De metope is bij de Dorische orde in het fries het gebied tussen de trigliefenversierde metope tussen de trigliefen van het parthenon:


Het woord metope is Grieks: meta (tussen) en ope (opening), d.w.z. tussen de trigliefen.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. guttae.

Eng. metope, intertriglyph