home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


metope, metoop

 

metope, metoop

De metope is bij de Dorische orde in het fries het gebied tussen de trigliefenversierde metope tussen de trigliefen van het parthenon:


Het woord metope is Grieks: meta (tussen) en ope (opening), d.w.z. tussen de trigliefen.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. guttae.

Eng. metope, intertriglyph