home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


orde, de vijf orden

 

orde

"Orde" is de klassieke bouwwijze met het kapiteel als kenmerkend element.
Vitruvius onderscheidde vijf orden: 


V.l.n.r. Dorisch, Ionisch, Korintisch, Toscaans en composiet:


de zuilen van drie van de vijf orden (let ook op het basement, het onderste deel van de zuil):


Wat meer over de vijf orden.

De term orde heeft te maken met regelmatige plaatsing, regel. De term orde is, via het Frans, ontleend aan het Latijnse ordo (rij, reeks; orde, regelmaat, volgorde; slagorde; troep (soldaten); rang, klasse) terwijl de oorspronkelijke betekenis was "reeks draden in een weefsel"; bron Etymologiebank.

Meer gegevens bij bijvoorbeeld zuil.

Zie ook cannelures, Griekse bouwkunst.

Eng. order; Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, composite order