home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nul-op-de-meter

 

nul-op-de-meter, NOM-woning, energieneutrale woning 
Een nul-op-de-meter woning levert elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet en gebruikt ook van het openbare net waardoor, na een jaar, netto "nul" op de meter staat (of minder dan nul als er meer teruggeleverd kan en mag worden, of meer als er meer elektriciteit gebruikt is dan "gepland").
Bij een nul-op-de-meter woning wordt alle elektriciteit gerekend, ook die van bijvoorbeeld de tv en de wasmachine.
De opgewekte elektriciteit wordt bijna altijd geleverd door zonnepanelen (pv-panelen). Meestal staan die panelen op de eigen woning. De pv-panelen kunnen ook gebruikt worden voor warm tapwater en om de warmtepomp e.d. (verwarming), koeling en ventilatie te voorzien van stroom. 

Voordelen van een NOM-woning
- het comfort is meestal goed omdat de isolatiegraad zeer hoog is
- de energierekening is nul of zeer laag (zie ook bij de nadelen)
- in aanschaf duurder, maar als alles goed "ingesteld en afgesteld" is, is het voordeliger leven
- omdat je zelf elektriciteit opwekt, loont het zeker als je bijvoorbeeld een elektrische auto hebt (én echte groene elektriciteit, niet de grijze, "fossiele", van bijna alle openbare laadpalen; overigens is het handig als er dan wat extra pv-panelen zijn; let er op dat de privé laadpaal de overcapaciteit van de pv-panelen benut) 
- de energie is niet afhankelijk van de olieprijs.

Nadelen van een NOM-woning
- het volledig salderen van de geleverde energie met de afgenomen energie blijft niet bestaan; op momenten dat de bewoner die zelf opgewekte energie niet kan gebruiken en aan het openbare net levert, zal die veel minder opbrengen dan de energie die van het elektriciteitsbedrijf afgenomen wordt!
- bij het ontwerp van de woningen wordt nog wel eens te idealistisch gedacht en dat de bewoners weinig elektriciteit zullen gebruiken (geen wasdroger, vaatwasser en elektrische auto o.d.) waardoor de pv-panelen toch te weinig energie leveren om zelf te gebruiken; het energieverbruik is mede afhankelijk van het gedrag van de bewoners en de weersomstandigheden, en de energieopbrengst is afhankelijk van het aantal pv-panelen en zonne-uren
- de benodigde isolatie, materialen en apparatuur voor verwarming en tapwater (pv-panelen), ventilatie e.d. moet in de juiste maatvoering en correct worden geplaatst omdat anders de appartauur te snel veroudert, er teveel energie wordt afgenomen en er veel geluidshinder kan zijn (warmtepomp, balansventilatie of mechanische ventilatie, ventilatiekanalen enz.)
- de kosten van het onderhoud (en afschrijving) van de gehele installatie kunnen nogal oplopen, zeker als de installatie ouder wordt
- als de complexe technische installaties niet goed functioneren zal meer van het openbare net moeten worden afgenomen.

Attentiepunten
- in verband met het waarschijnlijk minder gunstig zijn van de salderingsregeling, is het noodzakelijk dat men geen of nauwelijks energie van het openbare net betrekt (meer pv-panelen nemen dan berekend, de was doen op momenten dat de zon schijnt, een oude auto-accu om elektriciteit in op te slaan, eventueel warmte opslaan via warmte-koude-opslag of in een faseovergangsmateriaal o.d.)
 - het is het beste als een gerenomeerd bedrijf met ervaring in de bouw van veel NOM-woningen de bouw verzorgt anders verzand je in welles-nietes met de aannemer en veel kosten naderhand (voorbeeld BAM Wonen); nadeel is dat die bedrijven vaak met grote corporaties werken en niet zo vaak met bijvoorbeeld (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
- bij gerenoveerde huurhuizen tot NOM-woningen kan de vergroting van het comfort aantrekkelijk zijn, maar de enorme kosten om er een NOM-woning van te maken worden meestal simpelweg verrekend met de besparingen op energie (de zogenoemde energieprestatievergoeding EPV: de huurprijs gaat evenveel omhoog als de vermoedelijke besparing aan elektriciteit oplevert; als de besparing tegenvalt omdat uitgegaan is van een te idealistisch plaatje dan kost het de huurder meer dan werd voorgerekend).

NOM Keur
Omdat er toch nogal wat verschillende "interpretaties" zijn, is er een NOM Keur
- "NOM keur is een keurmerk dat wordt afgegeven op technische bouwconcepten voor renovatie en nieuwbouwwoningen die aardgasvrij en super energiezuinig zijn. Superzuinig door het energiegebruik sterk te verminderen met isolatie en warmteterugwinning. Ook opwekking van de benodigde energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, valt onder het keurmerk. Dan spreken we over een nul-op-de-meterwoning waarbij gebruik en opwekking op jaarbasis in balans zijn. De opwekking hoeft niet per se 100% op het perceel zelf te plaats te vinden."
- "Doelstelling van NOM Keur: het langjarig borgen van een gezond binnenklimaat in de NOM-woning, het energetisch borgen van het NOM-aspect op het gebied van energievraag voor ruimteverwarming, productie van warmtapwater en duurzame energieopwekking op/aan of in de woning."
- "NOM Keur garandeert dat een nul-op-de-meterwoning (een woning die net zoveel of zelfs meer energie opwekt dan de bewoners nodig hebben) voldoet aan een vastgestelde kwaliteit en de beloofde prestaties levert. Het NOM Keur garandeert een hoge kwaliteitsstandaard en extra zekerheid voor bewoners en/of gebouweigenaren dat het productaanbod (NOM Keur op Propositie), de productrealisatie (NOM Keur op Toepassing) en de productprestatie (NOM Keur op Levensduur) in orde en betrouwbaar zijn. De criteria voor NOM Keur zijn dus niet alleen van technische aard, er wordt ook gekeken naar kwaliteitskenmerken zoals comfort, gezondheid en tevredenheid van bewoners." (Dit laatste citaat is van BAM Wonen.)

Het energieleverende aspect resulteert ook in de plus-op-de-meter-woning (ook wel ZEN-woning genoemd).

Zie eventueel verbruik elektra en gas in een woonhuis en energieprestatiegarantie.

Verg. BENG, passiefhuis, nZEB (nearly Zero Energy Building).