home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


metselen

 

metselen

Ook: metsen (Vlaams). Metselen is bouwen met stenen waarbij metselspecie het verband tussen de stenen verzorgt. 
Bij "over de hand" metselen (of: over de hand werken) wordt een metselwerk langs de binnenzijde opgewerkt en is aan de buitenzijde van de muur schoon metselwerk te zien.
Metselen kan o.m. met baksteen, glazen bouwblokken en het lijmen van cellenbeton en kalkzandsteenblokken.


metselen, verwijderen overtollige voegspecie bij "over de hand werken" (overhands metselen):


Zie ook metselverband, ondernemersorganisatie Gebouwschil Nederland.
Zie eventueel lagenmaat, metselprofiel.