home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


overhands metselen

 

overhands metselen

Ook: overhands metselen, over de hand werken. Bij "over de hand" metselen wordt een metselwerk langs de binnenzijde opgewerkt en is aan de buitenzijde van de muur schoon metselwerk te zien. 
Let op: het voegen wordt hier niet als aparte actie beschouws.
Overhands metselen kan o.m. met baksteen, glazen bouwblokken en het lijmen van cellenbeton en kalkzandsteenblokken.


overhands metselen, verwijderen overtollige voegspecie bij "over de hand werken":


Zie ook metselverband,
ondernemersorganisatie Gebouwschil Nederland.