home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


gewapend metselwerk

 

gewapend metselwerk

Gewapend metselwerk is metselwerk waarbij in de lintvoegen (horizontale voegen) wapening is opgenomen. 

De wapening van metselwerk kan op verschillende manieren plaatsvinden:
- een maas van staaldraden met een weefsel van glasvezelkoord ((bijvoorbeeld Murfor Compact E heeft 7 of 14 stuks dunne staalkabels)
- twee staaldraden met een zig-zag staaldraad ertussen (eventueel met een soort grote kram in de stoorvoeg losjes bevestigd zodat beweging nog mogelijk is)
- een rooster van strekmetaal
- (bij herstel van metselwerk) inbrengen van een spiraalvormige staaf (spiraalanker, "wokkel").

Wapening van metselwerk wordt toegepast:
- om scheuren in metselwerk te beperken, om aardbevingsschade te beperken e.d., dus wanneer extra stevigheid in het metselwerk nodig is (eventueel ook na het ontstaan van scheuren), bijvoorbeeld:
. bij een metselverband dat niet veel constructief verband heeft (o.m. tegelverband of stapelverband)
. bij plaatselijke belasting (windbelasting, belasting van een dwars op het metselwerk gelegen stalen bint e.d.)
. bij een borstwering
. bij een muur met een muurdeksel
- bij claustra-verband 
- om een latei van metselwerk te maken.

Soms zijn er speciale materialen voor "binnentoepassingen" (binnenspouwblad e.d.) en "buitentoepassingen" (buitenspouwblad, dragende wanden e.d.).

"Ductiliteit is waarschijnlijk de belangrijkste vereiste voor alle gewapend metselwerk met een constructieve functie. Ductiliteit is het vermogen van een materiaal om zeer grote vervormingen te ondergaan zonder dat breuk optreedt."

Werkwijze
"Fisufor of Murfor wapening wordt in het midden van de metsellaag geplaatst met inachtneming van minimaal 15 mm morteldekking tussen de langsdraad en de buitenzijde van de voeg."
Breng de mortel aan op het metselwerk en plaats de wapening, of: plaats de wapening op het metselwerk en breng de mortellaag aan.
De wapening Fisufor 3D, met afstandhouder, voldoet aan de Eurocode; door de ronde afstandhouder wordt ervoor gezorgd dat de wapening verticaal in het midden van de lintvoeg ligt.
Leg de benen van een T-verbinding niet in hetzelfde vlak, maar bijvoorbeeld een laag lager of hoger.

Naar Documentatie


metselwerkwapening murfor compact op rol van bekaert (met dank aan dehoop-pekso):


latei van gewapend en daarmee zelfdragend metselwerk:


een voorbeeld van een T-verbinding; de T niet in hetzelfde vlak leggen (fisufor van steel for bricks):


afstandhouder voor betere plaatsing in de mortelvoeg (fisufor 3d van steel for bricks):


doorgeknipte wapening bij dilatatievoegen, en een dilatatiesleutel (dilatatieanker, glijanker; steel for bricks):  


gewapend metselwerk met een rooster (maaswerk; macromesh):


wapening bij bouwblokken, ook om de hoek (bekaert):


gewapend metselwerk voor een latei verder leggen dan de dagmaat (mur-tag):


wapening in metselwerk tegen gronddruk (bekaert):


herstel metselwerk bij scheuren e.d. met spiraalvormig staal;
klik voor groter (helifix, total wall):


Documentatie
- Murfor technische data Compact E (Bekaert)

- Murfor bestektekst Compact i (Bekaert) 

- Murfor prestatieverklaring (Bekaert) 

- Fisufor draagconstructies voor gebouwen (Steel for bricks) 

- Helifix duurzame reparaties metselwerk 


Zie o.m. Bekaert (Murfor), Vilton (Fisufor) en Total Wall (Helifix).

Zie ook lateivoorbeelden, onder Zelfdragende "latei" door gewapend metselwerk.

Eng. reinforced brickwork